Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2551
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2551 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2551
กระบี่ จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ (6 พ.ค. 2551)
ประชาสัมพันธ์โปรแกรมระบบบัญชีแก่สหกรณ์ที่พื้นที่ จังหวัดนครปฐม (6 พ.ค. 2551)
โครงการพัฒนาระบบประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ ด้วยแบบจำลอง Data Envelopment Analysis (6 พ.ค. 2551)
ประชุมซักซ้อมตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (6 พ.ค. 2551)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ (30 เม.ย. 2551)
ทิศทางการพัฒนา SEVA (30 เม.ย. 2551)
ระนอง จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ (30 เม.ย. 2551)
อบรมเกษตรกร หลักสูตร กสิกรรมไร้สารพิษ (30 เม.ย. 2551)
นครศรีธรรมราช จัดงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 5 (29 เม.ย. 2551)
แพร่ จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ (29 เม.ย. 2551)
อบรมให้ความรู้เกษตรกรในพื้นที่ สปก. (29 เม.ย. 2551)
อบรมการจัดทำบัญชีครัวเรือนในอุดรธานี (29 เม.ย. 2551)
เพิ่มทักษะเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านในจังหวัดระนอง (29 เม.ย. 2551)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จัดอบรม ผู้ปฏิบัติงานในส่วนกลาง (28 เม.ย. 2551)
อบรม GL2 ที่หนองบัวลำภู (28 เม.ย. 2551)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล รายงานความเคลื่อนไหว โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์ใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ (28 เม.ย. 2551)
มอบวุฒิบัตรและปิดการอบรม ผู้สอบบัญชีขั้นกลาง รุ่นที่ 6 (28 เม.ย. 2551)
นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม Big Cleaning Day (28 เม.ย. 2551)
พัทลุง เสริมทักษะอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (28 เม.ย. 2551)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (25 เม.ย. 2551)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 [37] 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional