Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> แจ้งข่าวประจำวัน
แจ้งข่าวประจำวัน
โอนครั้งที่31 งบดำเนินงาน (เกษตรกรเยาวชนฯ) สพถ.
โอนครั้งที่30 งบดำเนินงาน (โครงการฯแปลงใหญ่) สพถ.
โอนครั้งที่29 งบดำเนินงาน (สหกรณ์และสถาบันฯ) สพถ.
โอนครั้งที่28 งบดำเนินงาน (เกษตรกรเยาวชนฯ) สพถ.
โอนครั้งที่27 งบดำเนินงาน (เกษตรกรและเยาวชนฯ) สพถ.
โอนครั้งที่26 งบดำเนินงาน(สหกรณ์และสถาบันฯ)สพถ.
โอนครั้งที่25 งบดำเนินงาน(โครงการศูนย์เรียนรู้ฯ)สพถ.
โอนครั้งที่ 24 งบดำเนิงาน (เกษตรกร เยาวชนฯ) สบก.
โอนครั้งที่ 23 งบดำเนินงาน (เกษตรกร เยาวชนฯ) สบก.
โอนครั้งที่ 22 งบดำเนินงาน (เกษตรกร เยาวชนฯ) สตส.อุทียธานี
โอนครั้งที่ 21 งบดำเนินงาน (สหกรณ์และสถาบันฯ) สตส.นครพนม
โอนครั้งที่ 20 งบดำเนินงาน (โครงการเสริมสร้างความรู้ฯ)
โอนครั้งที่ 19 งบดำเนินงาน (สหกรณ์และสถาบันฯ) สบก.
โอนครั้งที่ 18 งบดำเนินงาน (โครงการเสริมสร้างความรู้ฯ) สผค
โอนครั้งที่ 17 งบดำเนินงาน (เกษตรกรเยาวชนฯ) สตส.กทม.
โอนครั้งที่ 16 งบดำเนินงาน (แผนงานบุคลากร) ค่าเช่าบ้าน สตท.10 กทม. และส่วนกลาง
โอนครั้งที่ 15 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
โอนครั้งที่ 14 งบดำเนินงาน โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
โอนครั้งที่ 13 โอนปรับครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) สบก. ศทส.
โอนครั้งที่ 10 สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 [36] 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional