Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2552
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2552 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2552
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงเปิดงานสัมมนาวิชาการ "โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว..." (16 ม.ค. 2552)
กรมตรวจฯ รับแผนกระตุ้น ศก.ชาติ เร่งพัฒนาการบัญชีวิสาหกิจชุมชน...วางเป้าปี 2552 (16 ม.ค. 2552)
คณะที่ปรึกษาและคณะทำงานโครงการ DEA ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสหกรณ์ต้นแบบ สอ.ไทยออยล์ จำกัด จ.ชลบุรี (16 ม.ค. 2552)
สตส.จันทบุรี นำบัญชีครัวเรือนร่วมงานวันไร่นา....ในนิคมเศรษฐกิจพอเพียง (16 ม.ค. 2552)
สตท.4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดทำแนวทางการสอบบัญชีสำหรับสหกรณ์ที่ใช้คอมพิวเตอร์ฯ" (15 ม.ค. 2552)
เสริมทักษะการจัดทำบัญชีให้กับเยาวชนในโรงเรียน...ที่จังหวัดยะลา (15 ม.ค. 2552)
สตส.นครศรีธรรมราช...เสริมทักษะและความพร้อมให้กับอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (15 ม.ค. 2552)
สตท.7 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพการสอบบัญชีก้าวสู่มิติการเตือนภัยทางการเงิน (15 ม.ค. 2552)
สตท. 10 จัดกิจกรรมเพื่อนักเรียน ตชด. (15 ม.ค. 2552)
งานวันเด็ก...ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเทพภูเงินจังหวัดอุดรธานี (15 ม.ค. 2552)
สตส.กทม. ร่วมจัดกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติ ในพื้นที่โครงการในพระองค์ 904 ประจำปี 2552 (14 ม.ค. 2552)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส (14 ม.ค. 2552)
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมตรวจฯ ประจำปีงบประมาณ 2551 (14 ม.ค. 2552)
วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2552...ในพื้นที่ สตท.3 (14 ม.ค. 2552)
กรมตรวจฯ จัดอบรมหลักสูตร "ผู้สอบบัญชีขั้นกลาง...รุ่นที่ 2" (13 ม.ค. 2552)
เด็กน้อยปัญญาดี ทำบัญชีได้ ใช้เงินให้เป็น ...ในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2552 (12 ม.ค. 2552)
ฉะเชิงเทรา นำคณะกรรมการ...เยี่ยมชมการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน (12 ม.ค. 2552)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2552 "เด็กไทยหัวใจเกษตร 6" (12 ม.ค. 2552)
มอบเกียรติบัตรโรงเรียน "นักบัญชีรุ่นจิ๋ว" ในจังหวัดเพชรบูรณ์ (12 ม.ค. 2552)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลา (9 ม.ค. 2552)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 [35] 36 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional