Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2551
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2551 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2551
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เยี่ยมครูบัญชีจังหวัดชัยนาท (21 พ.ค. 2551)
การบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชี ในจังหวัดพะเยา (21 พ.ค. 2551)
อุทัยธานี จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ (21 พ.ค. 2551)
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ติดตามงานตามนโยบายรัฐบาล (21 พ.ค. 2551)
อบรม ระบบตรวจสอบสหกรณ์เชิงลึก สำหรับสหกรณ์ภาคเกษตรในจังหวัดอุบลราชธานี (21 พ.ค. 2551)
สอนบันทึกบัญชีแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดหนองคาย (21 พ.ค. 2551)
เพิ่มพูนความรู้ โปรแกรมแยกประเภทในพื้นที่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 (21 พ.ค. 2551)
ปัตตานี จัดงานกาชาดประจำปี 2551 (21 พ.ค. 2551)
เพิ่มศักยภาพแก่คณะกรรมการสหกรณ์ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (20 พ.ค. 2551)
ตรวจราชการในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 และ 5 (20 พ.ค. 2551)
สัมมนาผู้นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เข้าสู่แหล่งทุน ระยะที่ 1 (20 พ.ค. 2551)
ศรึสะเกษ จัดงานวันไร่นาสู่ชุมชนร่วมสร้าง (20 พ.ค. 2551)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ (20 พ.ค. 2551)
มุกดาหาร ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ (20 พ.ค. 2551)
พัฒนาศักยภาพครูบัญชี ในจังหวัดขอนแก่น (20 พ.ค. 2551)
เน้นวัดผลเชิงเศรษฐกิจและสังคมสร้างมูลค่าเพิ่มให้สหกรณ์ (20 พ.ค. 2551)
ตรวจราชการในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 (16 พ.ค. 2551)
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (16 พ.ค. 2551)
เพิ่มศักยภาพแก่ผู้ตรวจสอบกิจการใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (16 พ.ค. 2551)
ขอนแก่น จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ (16 พ.ค. 2551)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 [34] 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional