Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2551
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2551 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2551
ราชบุรี พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี รุ่นที่ 3 (28 พ.ค. 2551)
อบรมแกนนำเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี (28 พ.ค. 2551)
นครปฐม สอนบัญชีนักเรียนพิการทางหู (28 พ.ค. 2551)
พัฒนารูปแบบการถ่ายโอนงานสอบบัญชีสหกรณ์ (27 พ.ค. 2551)
ตรวจรับรายงานความก้าวหน้าการถ่ายโอนงาน ครั้งที่ 3 (27 พ.ค. 2551)
ชัยนาท จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ (27 พ.ค. 2551)
รมช. ธีระชัย แสนแก้ว มอบนโยบายและเยี่ยมชมกิจการ สถาบันเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม (27 พ.ค. 2551)
เพิ่มพูนความรู้โปรแกรมระบบบัญชีแก่บุคลากร ในสำนักมาตรฐานการสอบบัญชีภาคเอกชน (27 พ.ค. 2551)
กาฬสินธุ์ จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ (27 พ.ค. 2551)
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ จังหวัดเพชรบุรี (27 พ.ค. 2551)
ยะลา จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ (27 พ.ค. 2551)
ปทุมธานี จัดงานเทคโนโลยีเกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (R Agri-Tech) (26 พ.ค. 2551)
นครพนม ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ (26 พ.ค. 2551)
จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดงานวัน “การฟื้นฟูพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกข้าว” (26 พ.ค. 2551)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ (26 พ.ค. 2551)
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ (23 พ.ค. 2551)
ศรีสะเกษ จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ (22 พ.ค. 2551)
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ (22 พ.ค. 2551)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูลร่วมกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ (22 พ.ค. 2551)
สำนักงาน กพร. และบริษัท ที่ปรึกษาทริส ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน (22 พ.ค. 2551)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [33] 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional