Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2558
ปี 2558
สตส. แพร่ ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ (9 มิ.ย. 2558)
สตส.แพร่ ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ โดยให้บริการสอนแนะการจัดทำบัญชี โดยมี นายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดงาน ณ ลานสนามบ่อน้ำร้อนแม่จอก จังหวัดแพร่
สตส. ราชบุรี ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ (9 มิ.ย. 2558)
เมื่อเร็วๆ นี้ สตส.ราชบุรี นำโดย นายสุเทพ ทองบ้านบ่อ หัวหน้าสำนักงานฯ ร่วมจัดนิทรรศการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โดยมี นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงาน
สตส. สระบุรี ร่วมงานวันเปิดตัว (KICK OFF) โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง จังหวัดสระบุรี (9 มิ.ย. 2558)
เมื่อเร็วๆ นี้ สตส.สระบุรี นำโดย นางสาวนิสาค์ เลาหพูนรังสี หัวหน้าสำนักงานฯ ร่วมงานวันเปิดตัว (KICK OFF) โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ รองผู้ว่าฯ เป็นประธาน
สตส.นครพนม ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ (8 มิ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 สตส.นครพนม ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ โดย สตส.นครพนม ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ทางการบัญชี การบันทึกบัญชีรับ โดยมี นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าฯ เป็นประธาน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ "ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง” (8 มิ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2558 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการกล่าวสุนทรพจน์ "ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง” ในโอกาสนี้ นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อตส.ได้เข้าร่วมในงาน
สตส.อุทัยธานี จัดอบรมโครงการรณรงค์การจัดทำบัญชีแก่เยาวชนนักเรียน (สานต่อปีที่ 2) รุ่นที่ 2 (8 มิ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 นางพรวิภา สุ่มทา ผอ.สตท.1 อบรมโครงการรณรงค์การจัดทำบัญชีแก่เยาวชนนักเรียน รุ่นที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก นายแสงชัย ธรรมนิยม รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 เป็นประธาน
สตท.4 และ สตส.อุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 3 (8 มิ.ย. 2558)
กตส. ร่วมจัดนิทรรศการ โครงการจัดงาน "7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2558” (8 มิ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2558 สตส.กรุงเทพมหานคร ร่วมจัด นิทรรศการ โครงการจัดงาน "7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2558” โดยมี นายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน
อตส. เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ กรมการข้าว (8 มิ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อตส. เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน "วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2558”
สตส.ปราจีนบุรี ให้บริการคลินิกบัญชีในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ (5 มิ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 สตส.ปราจีนบุรีนำโดย นางสาวนิรมล แสงทอง หัวหน้าสำนักงานฯ ออกหน่วยบริการคลินิกบัญชี ในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โดยมีนายสมฤกษ์ บัวใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ให้เกียรติเป็นประธาน
สตส.พิษณุโลก ร่วมจัดงานโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (5 มิ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 สตส.พิษณุโลก ร่วมจัดงานโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2558 โดยมีนายจักริน เปลี่ยวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน
สตท.4 จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานฯ ในพื้นที่ สตท.4 ครั้งที่ 6/2558 (5 มิ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 นางนิตยา พลประจักษ์ ผอ.สตท. 4 เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 ครั้งที่ 6/2558 ณ ห้องประชุมฝ้ายขิดคำพระ ชั้น 2 ศาลากลาง จังหวัดอำนาจเจริญ
สตท.9 ร่วมกับไอที สตส.สงขลา ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรในพื้นที่จังหวัดสงขลา (5 มิ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 18 - 20 พฤษภาคม 2558 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สตท. 9 ร่วมกับฝ่ายไอที สตส.สงขลา ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร
สตส.สตูล ออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 3 (5 มิ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 สตส.สตูล นำโดย นางสาวณิชาพร สังฆะโต หน.สตส. ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านฉลุง หมู่ที่ 1 ตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
อตส. เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 5/2558 (5 มิ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 5/2558
สตส.อุทัยธานี จัดอบรมโครงการรณรงค์การจัดทำบัญชีแก่เยาวชนนักเรียน (สานต่อปีที่ 2) รุ่นที่ 1 (4 มิ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 นางพรวิภา สุ่มทา ผอ.สตท. 1 จัดอบรมโครงการรณรงค์การจัดทำบัญชีแก่เยาวชนนักเรียน (สานต่อปีที่2) รุ่นที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก นายสมบุญ ทิพรังศรี ผจก.รร.อุทัยธรรมานุวัตรวิทยา เป็นประธาน
สตส.หนองบัวลำภู สอนแนะการจัดทำบัญชีในหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เพื่อความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์อย่างยั่งยืน (4 มิ.ย. 2558)
อตส. เปิดประชุม อ.ก.พ. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2558 (4 มิ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุม อ.ก.พ. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาทบทวนมติการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง
สตส.ตราด สอนแนะการจัดทำบัญชีในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ (4 มิ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด ร่วมจัดนิทรรศการและเปิดคลินิกบัญชี ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดตราด
กตส. ร่วมประชุมคณะกรรมการ และเข้าตรวจสถานที่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานเฉลิมพระเกียรติฯ (3 มิ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 กรมราชองค์รักษ์ จัดประชุมคณะกรรมการ และเข้าตรวจสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อม ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานเฉลิมพระเกียรติฯ 60 พรรษา
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [32] 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional