Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
หน้าหลัก >> แจ้งข่าวประจำวัน
แจ้งข่าวประจำวัน
โอนครั้งที่ 15 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
โอนครั้งที่ 14 งบดำเนินงาน โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
โอนครั้งที่ 13 โอนปรับครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) สบก. ศทส.
โอนครั้งที่ 10 สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท
โอนครั้งที่ 12 งบลงทุน (โครงการสร้างความเชื่อมั่นต่อการทำธุรกรรมทางการเงินฯ)
โอนครั้งที่ 11 งบลงทุน (โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่)
โอนครั้งที่ 10 งบลงทุน (สหกรณ์และสถาบันเกษตรกรฯ)
โอนครั้งที่ 9 งบลงทุน (เกษตรกร เยาวชนฯ)
โอนครั้งที่ 8 งบดำเนินงาน (แผนงานบุคลากร)
โอนครั้งที่ 7 งบบุคลากร (พนักงานราชการ) แผนงานบุคลากร
โอนครั้งที่ 6 งบดำเนินงาน (โครงการเสริมสร้างความรู้ฯ)
โอนครั้งที่ 5 งบดำเนินงาน (โครงการสร้างความเชื่อมั่นฯ)
โอนครั้งที่ 4 งบดำเนินงาน (โครงการศูนย์เรียนรู้ฯ)
โอนครั้งที่ 3 งบดำเนินงาน (โครงการฯ แปลงใหญ่)
โอนครั้งที่ 2 งบดำเนินงาน (สหกรณ์และสถาบันฯ)
โอนครั้งที่ 1 งบดำเนินงาน (เกษตกรเยาวชนฯ)
โอนครั้งที่ 265 งบดำเนินงาน ผลผลิต 2 สทส.,สพถ.,สตท.2
โอนครั้งที่ 264 งบดำเนินงาน ผลผลิต 1 สบก.,สมช.
โอนครั้งที่ 263 งบดำเนินงาน โครงการพัฒนาเทคโนโลยี สบก.,สผค.,สทส.
โอนครั้งที่ 262 งบดำเนินงาน ผลผลิต 3 สตท.8
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [32] 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional