Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2558
ปี 2558
สตส.สุราษฎร์ธานี จัดอบรมการจดบันทึกบัญชี แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเวียง (12 มิ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 นายกำสิทธิ์ บัวสมุย หน.สตส.สุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัด ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายด้านบัญชี ในโครงการอบรมให้ความรู้ตามโครงการพระราชดำริ
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์ในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ (12 มิ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2558 สตส.ศรีสะเกษ นำโดย นางสาวสมศรี ปุญญา นว.ตบ.ชำนาญการ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินกันทรลักษ์ จำกัด
สตส.นครศรีธรรมราช สอนแนะความรู้ด้านบัญชี ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ (12 มิ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช นำโดย นางสาวนารี แซ่เฮ่ง หน.สตส.นครศรีธรรมราช จัดนิทรรศการด้านบัญชีใน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
สตส.สมุทรปราการ ร่วมจัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 3/2558 (12 มิ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ นำโดย นางละออง พุทธเสน หน.สตส.สมุทรปราการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
สตส.ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์การและการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2558 (สภากาแฟ) (12 มิ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ฉะเชิงเทรา นำโดย นางสาวภัทรพร อมรธีระกุล หน.สตส.ฉะเชิงเทรา เป็นเจ้าภาพจัดงานสภากาแฟ
สตส.สระบุรี สอนแนะความรู้ด้านบัญชี ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ (12 มิ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี นำโดย นางสาวนิสาค์ เลาหพูนรังษี หน.สตส.สระบุรี เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
สตส.เชียงใหม่ ร่วมงานสภากาแฟจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 (12 มิ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ นำโดย นางสาวถนอมจิตต์ ท้าวแดนคำ หน.สตส.เชียงใหม่ เข้าร่วมงานสภากาแฟจังหวัดเชียงใหม่
กตส. จัดประชุมเพื่อรับการตรวจประเมินรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558 (11 มิ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม เพื่อรับการตรวจประเมินรางวัลบริการภาครัฐ แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
กตส.ให้การต้อนรับคณะผู้นำสหกรณ์บริการท่องเที่ยวและทัศนศึกษา วายืมบา จำกัด ประเทศศรีลังกา (11 มิ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 คณะผู้นำสหกรณ์บริการท่องเที่ยวและ ทัศนศึกษา วายืมบา ลังกา จำกัด ประเทศศรีลังกา เข้าศึกษาดูงาน พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปภารกิจ โดยมีนายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมฯ ให้การต้อนรับ
สตส. กาญจนบรี ร่วมจัดอบรม "โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้วยบัญชีครัวเรือน” (11 มิ.ย. 2558)
เมื่อเร็วๆ นี้ สตส.กาญจนบุรี นำโดย นางรุ่งโรจน์ เจิมจรุง หัวหน้าสำนักงานฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี จัดอบรม "โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้วยบัญชีครัวเรือน” แก่เกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไป
สตส. แม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ร้านค้าสหกรณ์โรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ จำกัด (11 มิ.ย. 2558)
เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 พร้อมแนะนำการจัดทำบัญชีแก่สหกรณ์ให้เห็นความสำคัญของการจัดทำบัญชี
สตส. ลำปาง ร่วมสอนแนะการจัดทำบัญชี ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ฯ (11 มิ.ย. 2558)
เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานฯ ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี โดยมี นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน ณ โรงเรียนปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) จังหวัดลำปาง
สตส. เชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ฯ พบปะประชาชน” 58 (10 มิ.ย. 2558)
เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ นำโดย นางสาว ถนอมจิตต์ ท้าวแดนคำ หัวหน้าสำนักงานฯ ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี โดยมี นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน
สตส. เพชรบุรี ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี (10 มิ.ย. 2558)
เมื่อเร็วๆ นี้ นางบุญศรี บุญเส้ง หน.สตส.เพชรบุรี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายยุทธนา สมบูรณ์จิตต์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุม
สตท. 7 ร่วมเปิดโครงการ "เยาวชน... รักษ์พงไพร" พร้อมสอนแนะการจัดทำบัญชี (10 มิ.ย. 2558)
เมื่อเร็วๆ นี้ นายสมพงษ์ ทองสถิตย์ ผอ.สตท.7 ร่วมเปิดโครงการ "เยาวชน... รักษ์พงไพร" โดยมี นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเชิงดอยสุเทพ
สตส. เพชรบุรี ร่วมโครงการสภากาแฟยามเช้า จังหวัดเพชรบุรี (10 มิ.ย. 2558)
เมื่อเร็วๆ นี้ นางบุญศรี บุญเส้ง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี ร่วมโครงการสภากาแฟยามเช้า จังหวัดเพชรบุรี โดยมี ดร.ไกร บุญบันดาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงาน
สตส. สระแก้ว ร่วมสอนแนะการจัดทำบัญชี ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ฯ (10 มิ.ย. 2558)
เมื่อเร็วๆ นี้ สตส.สระแก้ว นำโดย นางพิมพา อนันต์กีรติการ หัวหน้าสำนักงานฯ ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โดยมี นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา ปลัดจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน
สตส.สมุทรปราการ ร่วมให้การต้อนรับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ (10 มิ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 นางละออง พุทธเสน หน.สตส.สมุทรปราการ ร่วมให้การต้อนรับ นายพรชัย สังวรเจต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ในโอกาสลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สตส. ฉะเชิงเทรา ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ฯ (9 มิ.ย. 2558)
เมื่อเร็วๆ นี้ สตส.ฉะเชิงเทรา นำโดย นางสาวภัทรพร อมรธีระกุล หัวหน้าสำนักงานฯ ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โดยมี นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการ จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธาน
สตส. นครปฐม จัดนิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน (9 มิ.ย. 2558)
เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม นำโดย นางเกษทิพ นันทิยกุล หัวหน้าสำนักงานฯ ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน โดยมี นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดารองผู้ว่าฯ เป็นประธาน
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [31] 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional