Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2551
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2551 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2551
สตท.2 จัดประชุม "การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ 2552" (16 ธ.ค. 2551)
แนวทางการพัฒนาตนเอง (15 ธ.ค. 2551)
หอม กรอบ อร่อย (15 ธ.ค. 2551)
คณะองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (ไจก้า)เยือนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (15 ธ.ค. 2551)
CFSAWS : ss นวัตกรรมการให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2551 (12 ธ.ค. 2551)
มุกดาหาร จัดอบรมหลักสูตร "พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี" (11 ธ.ค. 2551)
พะเยา จัดสัมมนา “เตรียมความพร้อมเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนปี 2552” (11 ธ.ค. 2551)
เพชรบูรณ์ ร่วมประชุมชี้แจงนโยบาย แนวทาง และแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2552 (9 ธ.ค. 2551)
สตส.กรุงเทพมหานคร นำบัญชีร่วมงาน “เพื่อพ่อ...พอเพียง :วิถีแห่งสยาม” (9 ธ.ค. 2551)
ประจวบคีรีขันธ์ สอนแนะบัญชีครัวเรือนให้กับเยาวชน (8 ธ.ค. 2551)
นราธิวาส ขับเคลื่อนบัญชีครัวเรือนสู่เยาวชนไทย (8 ธ.ค. 2551)
เพชรบูรณ์ จัดสัมมนาเรื่อง "อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีกับการพัฒนาเครือข่าย" (8 ธ.ค. 2551)
กรมตรวจฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน (8 ธ.ค. 2551)
ขอนแก่น จัดอบรมบัญชีครัวเรือนให้กับเยาวชน (8 ธ.ค. 2551)
สวัสดิการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดอบรม "การใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ Version 2.1" (8 ธ.ค. 2551)
กรมตรวจฯ ร่วมกิจกรรมกีฬาเสริมสร้างความสามัคคีในโครงการ “จากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วัน...” (4 ธ.ค. 2551)
เปิดกระปุก...ออมเงินสร้างภูมิคุ้มกัน (4 ธ.ค. 2551)
นวัตกรรมแห่งศตวรรษสหกรณ์ไทย CFSAW:ss คว้ารางวัลดีเด่น จาก ก.พ.ร. (4 ธ.ค. 2551)
เชียงใหม่ อบรมหลักสูตร “พัฒนาวิทยากรขยายผลในศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน” (4 ธ.ค. 2551)
สตส.เชียงราย นำบัญชีครัวเรือนร่วมงาน "โครงการพลิกฟื้นธนาคารควายไถนา" (3 ธ.ค. 2551)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional