Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2551
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2551 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2551
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร มอบทุนแก่นักเรียนที่บันทึกบัญชี ในโครงการเสริมสร้างฯ (3 ก.ค. 2551)
สงขลา เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (3 ก.ค. 2551)
ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับบัญชีแก่เจ้าของกิจการในจังหวัดเพชรบูรณ์ (3 ก.ค. 2551)
เชียงราย อบรมการจัดทำบัญชีโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2 ก.ค. 2551)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร อบรมการจัดทำบัญชีครัวเรือน (2 ก.ค. 2551)
นนทบุรี ส่งเสริมการออมโดยการสอนแนะการจัดทำบัญชีครัวเรือน (2 ก.ค. 2551)
สกลนคร อบรมการจัดทำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน (2 ก.ค. 2551)
เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ในจังหวัดเพชรบูรณ์ (2 ก.ค. 2551)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช ร่วมจัดทำแผนประชาสัมพันธ์พัฒนาการเกษตร (1 ก.ค. 2551)
เพชรบูรณ์ สร้าง "ชุมชนคนทำบัญชี" (1 ก.ค. 2551)
เพิ่มพูนความรู้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ แก่ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (1 ก.ค. 2551)
ปัตตานี กับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (1 ก.ค. 2551)
จัดอบรมโปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภท GL2 ที่อุดรธานี (1 ก.ค. 2551)
อบรมบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุน (1 ก.ค. 2551)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนฯ (1 ก.ค. 2551)
รมว.เกษตรฯ เปิดโครงการรณรงค์การจัดทำบัญชีแก่เยาวชนในจังหวัดอ่างทอง (30 มิ.ย. 2551)
นราธิวาส จัดอบรมผู้ปฏิบัติงานกลุ่มกิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียน และศึกษาดูงาน (30 มิ.ย. 2551)
เพิ่มทักษะผู้ชำนาญการด้านระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (30 มิ.ย. 2551)
ผู้แทนพระองค์ฯ ติดตามการดำเนินงานกลุ่มอาชีพในจังหวัดอุตรดิตถ์ (27 มิ.ย. 2551)
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ครั้งที่ 2 (27 มิ.ย. 2551)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional