Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2552
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2552 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2552
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เสริมกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงให้กับสหกรณ์เอกชน (27 มี.ค. 2552)
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ (27 มี.ค. 2552)
พระนครศรีอุธยา...เสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเงินให้แก่สหกรณ์ (26 มี.ค. 2552)
กรมตรวจฯ จัดเสวนา "กลยุทธ์การทำบัญชีแก้วิกฤติเศรษฐกิจ" ที่ จ.เพชรบุรี (26 มี.ค. 2552)
มุกดาหารสอนบัญชีให้แก่สำนักงานพัฒนาชุมชน (26 มี.ค. 2552)
สกลนคร...อบรมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (26 มี.ค. 2552)
สตส.หนองบัวลำภู ให้ความรู้ด้านบัญชีในงานจังหวัดเคลื่อนที่ฯ (26 มี.ค. 2552)
ร้อยเอ็ดนำบัญชีร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ (26 มี.ค. 2552)
โครงการรวมพลคนทำบัญชี...สตส.นนทบุรี (25 มี.ค. 2552)
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครบรอบ 30 ปี (25 มี.ค. 2552)
อบรม EasyWebTime Version 2007 (25 มี.ค. 2552)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เสริมเทคนิคการจัดทำแผนการสอบบัญชีให้กับบุคลากร รุ่นที่ 6 (24 มี.ค. 2552)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดงานรณรงค์การจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน “ทำบัญชี...สู่วิถี...ที่พอเพียง” (24 มี.ค. 2552)
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดชัยนาท (23 มี.ค. 2552)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบูรณ์ เดินเครื่อง ให้ความรู้ทางบัญชีกับชนเขาในจังหวัด (23 มี.ค. 2552)
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ ตรวจเยี่ยมและติดตามงานในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ (23 มี.ค. 2552)
สตท.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการบัญชีให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (23 มี.ค. 2552)
สตส.นครพนม ส่งเสริมความรู้บัญชีในงานจังหวัดเคลื่อนที่ฯ (23 มี.ค. 2552)
งานจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ 4 ภาค (23 มี.ค. 2552)
กรมตรวจฯ รวมพลคนทำบัญชี...จ.ราชบุรี (20 มี.ค. 2552)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional