Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2551
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2551 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2551
สอนแนะการจัดทำบัญชีเบื้องต้น (9 ก.ค. 2551)
สร้างเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีในกรุงเทพมหานคร (9 ก.ค. 2551)
นครพนม สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ (9 ก.ค. 2551)
พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีในจังหวัดขอนแก่น (8 ก.ค. 2551)
อุบลราชธานี จัดงานวันรณรงค์การปลูกข้าวเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ (8 ก.ค. 2551)
แม่ฮ่องสอน เตรียมความพร้อมเพื่อขอรับ บริการงานตรวจสอบบัญชี (8 ก.ค. 2551)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช กับศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน (8 ก.ค. 2551)
พัฒนาเกษตรกรตามแนวทฤษฎีใหม่ ในสงขลา (8 ก.ค. 2551)
สุรินทร์ จัดทำบันทึกข้อตกลงสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ (8 ก.ค. 2551)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณหนองคายมอบุทุนสนับสนุนกิจกรรมจัดทำบัญชีต่อเนื่อง (7 ก.ค. 2551)
อบรมการจัดทำบัญชีวิสาหกิจชุมชนในกาฬสินธุ์ (7 ก.ค. 2551)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้มตรวจสอบสหกรณ์ขายปุ๋ย (7 ก.ค. 2551)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จับมือชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทยพัฒนาระบบ GL2 (7 ก.ค. 2551)
ประชุมซักซ้อมในการชี้แจงกรรมาธิการวิสามัญ (7 ก.ค. 2551)
ศึกษาดูงาน สถาบันรหัสสากล (7 ก.ค. 2551)
กระทรวงเกษตรฯ จัดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (7 ก.ค. 2551)
มหกรรมพลังงานทดแทน แก้วิกฤติน้ำมันแพง (4 ก.ค. 2551)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามงานโครงการพระราชดำริ ในจังหวัดสกลนคร (4 ก.ค. 2551)
ร้อยเอ็ด จัดอบรมสมาชิกโครงการสายใยรักฯ (3 ก.ค. 2551)
จัดอบรมเกษตรกรในโครงการเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ (3 ก.ค. 2551)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional