Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2551
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2551 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2551
งานวันรณรงค์ และสาธิตการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ปีการผลิต 2551/52 (16 ก.ค. 2551)
พระนครศรีอยุธยา อบรมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ครั้งที่ 17 (16 ก.ค. 2551)
การอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์ ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (16 ก.ค. 2551)
อุดรธานี จัดอบรม หลักสูตร เกษตรทฤษฎีใหม่ (16 ก.ค. 2551)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งพัฒนาสหกรณ์เข้าสู่ยุคไอที มอบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ตั้ง “เครือข่ายไอทีเข้มแข็ง” (15 ก.ค. 2551)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี ออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ (15 ก.ค. 2551)
สระบุรี จัดงานเทศกาลกินปลา ล่าชะโด ประกวดโคนม ชมเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (15 ก.ค. 2551)
อุทัยธานี พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (15 ก.ค. 2551)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 จัดสัมมนาโครงการ 3 ประสาน (14 ก.ค. 2551)
ระนอง อบรมเกษตรกรในศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน (14 ก.ค. 2551)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล อบรมบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง (14 ก.ค. 2551)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ (14 ก.ค. 2551)
ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (14 ก.ค. 2551)
พัฒนาโปรแกรมระบบบัญชีสำหรับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน (14 ก.ค. 2551)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงาน "มหกรรมเกษตรอินทรีย์ สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง" (11 ก.ค. 2551)
การประชุมโครงการพัฒนาระบบประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ (11 ก.ค. 2551)
นราธิวาส จัดสัปดาห์ร่วมใจกำจัดผักตบชวา (11 ก.ค. 2551)
โครงการจัดตั้งนิคมการเกษตรในจังหวัดร้อยเอ็ด (10 ก.ค. 2551)
สอนบัญชีโรงเรียนในจังหวัดสงขลา (10 ก.ค. 2551)
ผลงานความสำเร็จของโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านระบบบัญชีสหกรณ์ลูกค้า ธ.ก.ส.(สกต.) (10 ก.ค. 2551)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional