Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
Call Center 0 2016 8888 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


การบัญชีและสอบบัญชี
หน้าหลัก >> แจ้งข่าวประจำวัน
แจ้งข่าวประจำวัน
โอนครั้งที่ 219 งบดำเนินงาน (สหกรณ์และสถาบันฯ) สพถ.
โอนครั้งที่ 218 เบิกแทนกันกรมปศุสัตว์ (โครงการติดตามความก้าวหน้าผลการปฎิบัติงานโครงการ 9101)
โอนครั้งที่ 217 เบิกแทนกันกรมปศุสัตว์ (โครงการติดตามความก้าวหน้าผลการปฎิบัติงานโครงการ 9101)
โอนครั้งที่ 216 เบิกแทนกันกรมการข้าว (โครงการติดตามความก้าวหน้าผลการปฎิบัติงานโครงการ 9101)
โอนครั้งที่ 215 เบิกแทนกันกรมวิชาการเกษตร (โครงการติดตามความก้าวหน้าผลการปฎิบัติงานโครงการ 9101)
โอนครั้งที่ 214 เบิกแทนกันสปก. (โครงการติดตามความก้าวหน้าผลการปฎิบัติงานโครงการ 9101)
โอนครั้งที่ 213 เบิกแทนกันกรมส่งเสริมสหกรณ์ (โครงการติดตามความก้าวหน้าผลการปฎิบัติงานโครงการ 9101)
โอนครั้งที่ 212 งบดำเนินงาน (เกษตรกรเยาวชนฯ) สตท.
โอนครั้งที่ 211 งบดำเนินงาน (โครงการเสริมสร้างความรู้ฯ) บุรีรัมย์
โอนครั้งที่ 210 งบดำเนินงาน (โครงการฯแปลงใหญ่) บุรีรัมย์
โอนครั้งที่ 209 งบดำเนินงาน (โครงการศูนย์เรียนรู้ฯ) บุรีรัมย์
โอนครั้งที่ 208 งบดำเนินงาน (สหกรณ์และสถาบันฯ) พิษณุโลก
โอนครั้งที่ 207 งบดำเนินงาน (สหกรณ์และสถาบันฯ) สตท.8
โอนครั้งที่ 206 งบดำเนินงาน (เกษตรกรเยาวชนฯ) สพถ.
โอนครั้งที่ 205 งบดำเนินงาน (สหกรณ์และสถาบันฯ) สพถ.
โอนครั้งที่ 204 เบิกแทนกัน (โครงการติดตามความก้าวหน้าผลการปฎิบัติงานโครงการ 9101
โอนครั้งที่ 203 งบดำเนินงาน (แผนงานบุคลากร) ภูมิภาค
โอนครั้งที่ 202 งบดำเนินงาน (แผนงานบุคลากร) ส่วนกลางและภูมิภาค
โอนครั้งที่ 201 งบบุคลากร (พนักงานราชการ) แผนงานบุคลากร ขอนแก่น
โอนครั้งที่ 200 งบบุคลากร (พนักงานราชการ) แผนงานบุคลากร ส่วนกลางและภูมิภาค
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional