Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2558
ปี 2558
สตท.4 ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ และ จ.อุบลราชธานี (24 ก.ค. 2558)
เมื่อเร็วๆ นี้ สตท. 4 นำโดย นายปราถนา เสวยสุข หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ลงพื้นที่ติดตามการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร แก่สหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ
สตท.5 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ จ.นครพนม (24 ก.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 22 -23 มิถุนายน 2558 กลุ่มแผนงานและติดตามประเมินผล สตท. 5 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ "โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ (นอกโครงการเฉลิมพระเกียรติ) โครงการศิลปาชีพ โครงการส่งเสริมด้านการบัญชีในพื้นที่เศรษฐกิจพอเพียง โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน”
สตส.ลำพูน ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูน เคลื่อนที่ ครั้งที่ 6 (24 ก.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 สตส.ลำพูน เข้าร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และคืนความสุขให้ประชาชน จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่” ครั้งที่ 6 ปีงบประมาณ 2558 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลมะกอก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
รตส. ร่วมอภิปรายปัญหางานสอบบัญชี ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอบบัญชีสหกรณ์ (23 ก.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 นางนฤมล พนาวงศ์ รองอธิบดีฯ ร่วมอภิปรายเกี่ยวกับปัญหางานสอบบัญชี ในโครงการการพัฒนาศักยภาพผู้สอบบัญชีสหกรณ์ โดยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการสอบบัญชีร่วมกันระหว่างผู้เข้ารับการอบรม
สตท. 9 ลงพื้นที่ประเมินมาตรฐานสำนักงานตามระบบมาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ (22 ก.ค. 2558)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 ลงพื้นที่ประเมินมาตรฐานสำนักงานตามระบบมาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9
สตส. บึงกาฬ ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” (22 ก.ค. 2558)
สตส.บึงกาฬ ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดบึงกาฬ บริการสอนแนะการจัดทำบัญชี แก่เกษตรกรในพื้นที่ จำนวน 50 คน
สตส. พัทลุง ร่วมตรวจสอบสต๊อกยางพารา จังหวัดพัทลุง (22 ก.ค. 2558)
สตส.พัทลุง ร่วมตรวจสอบสต๊อกยางพารา ในโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกร เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง โดยมี พ.อ.พรรษิษฐ์ สุพรรณชนะบุรี ผบ.พัน.ช.402 เป็นประธาน
สตส. หนองคาย ร่วมจัดงานสภากาแฟจังหวัดหนองคาย (22 ก.ค. 2558)
สตส.หนองคาย ร่วมจัดงานสภากาแฟจังหวัดหนองคาย ประจำเดือนมิถุนายน 2558 เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ตลอดจนประชาสัมพันธ์ข่าวสารของหน่วยงานราชการ โดยมี นายสุชาติ นพวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมงาน
สตส. สระบุรี ร่วมสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่าย ในโครงการ"ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร” (22 ก.ค. 2558)
เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย"บัญชีนำวิถี สู่ความพอเพียง” ในโครงการ "ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร”เพื่อสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน รู้ประโยชน์ของการจดบันทึกบัญชี
สตท.6 จัดกิจกรรมออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับบุคลากร (22 ก.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 ร่วมจัดกิจกรรมออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงให้กับบุคลากร อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความสามัคคีกันภายในหน่วยงาน
ผอ.สตท.1 ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (22 ก.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 นางพรวิภา สุ่มทา ผอ.สตท.1 ให้การต้อนรับ คณะกรรมการประเมินผลการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สตส.อุทัยธานี ออกหน่วยบริการโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" (22 ก.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 สตส.อุทัยธานี ออกหน่วยบริการคลินิก ในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" โดยได้รับเกียรติจากนายสมชาย เลิศพงศ์ภากรณ์ ผู้ว่าฯ เป็นประธาน
สตส.เชียงใหม่ จัดประชุมซักซ้อมผลการเข้ากำกับของกลุ่มกำกับมาตรฐานการสอบบัญชี สตท.7 (22 ก.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ นำโดย นางสาวถนนอมจิตต์ ท้าวแดนคำ หน.สตส.เชียงใหม่ จัดประชุมซักซ้อมผลการเข้ากำกับของกลุ่มกำกับมาตรฐานการสอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7
สตส.นครพนม ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการแผนปฏิบัติการพัฒนาการเกษตร จ.นครพนม (22 ก.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 สตส.นครพนม นำโดย นางเฟื่องนภา โสฬส หน.สตส.นครพนม ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการแผนปฏิบัติการพัฒนาการเกษตรจังหวัดนครพนม
สตส.สมุทรปราการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (22 ก.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 นางละออง พุทธเสน หน.สตส.สมุทรปราการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรฯ ตำรวจ เจ้าหน้าที่จาก ธกส. เกษตรกร ร่วมให้การต้อนรับ นายพินิจ หาญพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจ.สมุทรปราการ ในโอกาส ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สตท.4 ให้การต้อนรับคณะทำงาน สอ.ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด (22 ก.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 นำโดย นางนิตยา พลประจักษ์ ผอ.สตท.4 ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด
สตส.นครศรีธรรมราช ร่วมตรวจสอบสต๊อกยางตามนโยบายของรัฐบาล (21 ก.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2558 นางสาวนารี แซ่เฮ่ง หัวหน้าสำนักงานฯ ในฐานะคณะทำงานสังเกตการณ์ตรวจสอบสต๊อกยางตามนโยบายของรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพลตรีเรืองศักดิ์ สุวรรณนาคะ รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธาน
สตส.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนรัปปาปอร์ต อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ (21 ก.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนรัปปาปอร์ต ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามและสอนแนะการบันทึกบัญชี
สตท. 8 ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ต้นกล้านักบัญชี ทำความดีถวายพ่อของแผ่นดิน” จังหวัดสุราษฎร์ธานี (21 ก.ค. 2558)
สตท. 9 ร่วมกับไอที สตส. พัทลุง ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร จังหวัดพัทลุง (21 ก.ค. 2558)
สตท. 9 ร่วมกับไอที สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรของสหกรณ์การเกษตรดอนทราย จำกัด สหกรณ์ผู้ใช้น้ำชัยบุรี จำกัด และสหกรณ์ผู้ใช้น้ำมะกอก จำกัด
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22] 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional