Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
หน้าหลัก >> แจ้งข่าวประจำวัน
แจ้งข่าวประจำวัน
โอนครั้งที่ 20 งบดำเนินงาน (โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่) กทม.
โอนครั้งที่ 19 งบดำเนินงาน (โครงการศูนย์เรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูฯ) สพถ.
โอนครั้งที่ 18 งบดำเนินงาน (โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) สบก.
โอนครั้งที่ 17 งบดำเนินงาน (สหกรณ์และสถาบันฯ) สตท.6,สตท.9,สตส.
โอนครั้งที่ 16 งบดำเนินงาน (เกษตรกรเยาวชนฯ) สพถ.
โอนครั้งที่ 15 งบดำเนินงาน (สหกรณ์และสถาบันฯ) ยกเลิกครั้งที่11 สตท.9 และจังหวัดในสตท.
โอนครั้งที่ 14 งบดำเนินงาน (เกษตรกรเยาวชนฯ) สพถ.
โอนครั้งที่ 13 งบดำเนินงาน (เกษตรกรเยาวชนฯ) ส่วนกลางและภูมิภาค
โอนครั้งที่ 12 งบดำเนินงาน (สหกรณ์และสถาบันฯ) สตท.,สตส.
โอนครั้งที่ 10 งบดำเนินงาน (โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) สตท.,สตส.
โอนครั้งที่ 9 งบดำเนินงาน (โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ส่วนกลางและภูมิภาค
โอนครั้งที่ 8 งบดำเนินงาน (โครงการบริหารจัดการพื่นที่เกษตรกรรม) สตส.
โอนครั้งที่ 7 งบดำเนินงาน (โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่) ส่วนกลางและภูมิภาค
โอนครั้งที่ 6 งบดำเนินงาน (โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพฯ) ส่วนกลางและภูมิภาค
โอนครั้งที่ 5 งบดำเนินงาน (โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่) ส่วนกลางและภูมิภาค
โอนครั้งที่ 4 งบดำเนินงาน(โครงการเสริมสร้างการบริหารการเงินแก่สมาชิกสหกรณ์ฯในจังหวัดชายแดนใต้) สตท.9,สงขลา,นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา
โอนครั้งที่ 3 งบดำเนินงาน(แผนงานบุคลากร) ส่วนกลางและภูมิภาค
โอนครั้งที่ 2 งบบุคลากร(แผนงานบุคลากร) ส่วนกลางและภูมิภาค
โอนครั้งที่ 1 งบดำเนินงาน (โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)
โอนครั้งที่ 249 งบกลาง (โครงการ9101) สตส.
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional