Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์หน้าหลัก >> ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลาง
ประกาศ ราคากลาง โครงการจัดจ้างเหมาผลิตวีดีทัศน์เปิดงาน Thailand Smart Cooperative 2017 (26 ก.ค. 2560)
ประกาศ ราคากลาง โครงการจัดจ้างประชาสัมพันธ์แสดงผลงานเชิงนวัตกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (14 ก.ค. 2560)
ประกาศ ราคากลาง โครงการจัดจ้างโครงการสื่อมวลชนสัญจรเยี่ยมชมบทบาทภารกิจกรมตรวจบัญขีสหกรณ์ (12 ก.ค. 2560)
ประกาศ ราคากลาง โครงการจัดจ้างซ่อมแซมท่อน้ำประปา อาคาร 3 (7 ก.ค. 2560)
ประกาศ ราคากลาง โครงการจัดจ้างออกแบบบูธและนิทรรศการพร้อมตกแต่งสถานที่ในงานวันเกษตร ประจำปี 2560 (27 มิ.ย. 2560)
ประกาศ ราคากลาง โครงการจัดจ้างผลิตสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องการทำบัญชีต้นทุนอาชีพ (22 มิ.ย. 2560)
ประกาศ ราคากลาง โครงการจัดจ้างเหมาบริการบำรุงดูแลรักษาโปรแกรมระบบสมาชิกและหุ้นโปรแกรมบัญชี รายบุคคล (21 มิ.ย. 2560)
ประกาศ ราคากลาง โครงการจัดจ้างดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (21 มิ.ย. 2560)
ประกาศราคากลาง เรื่องโครงการจัดจ้งดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ (20 มิ.ย. 2560)
ประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างซ่อมท่อน้ำประปา อาคาร 1 (16 มิ.ย. 2560)
ประกาศราคากลาง โครการจัดจ้างดำเนินการจัดการแสดงผลงานเชิงนวัตกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (12 มิ.ย. 2560)
ประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างผลิตสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องการทำบัญชีต้นทุนอาชีพ โดยวิธีสอบราคา (5 มิ.ย. 2560)
ประกาศ ราคาลาง โครงการจัดจ้างออกแบบ/จัดทำนิทรรศการผลงานครูบัญชีดีเด่น ออกแบบ/จัดทำฉากเวทีและผลิตสื่อวีดีทัศน์ฯ ในโครงการประชุมสัมมนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา)ปี 2560 โดยวิธีพิเศษ (21 เม.ย. 2560)
ประกาศ ราคากลาง โครงการจัดจ้างซ่อมหลังคาอาคารสำนักงาน (18 เม.ย. 2560)
ประกาศ ราคากลาง จ้างโครงการ"การออกแบบสรุปข้อสนเทศสหกรณ์และแผนภาพการวิเคราะห์ด้าน การเงิน" (17 มี.ค. 2560)
ประกาศ ราคากลาง โครงการจัดจ้างซ่อมกล้อง CCTV จำนวน 5 เครื่อง (16 มี.ค. 2560)
ประกาศ ราคากลาง โครงการจัดจ้างพิมพ์สมุดบัญชีรายบุคคล โดยวิธีกรณีพิเศษ (21 ก.พ. 2560)
ประกาศ ราคากลาง ก่อสร้างอาคารสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 (10 ก.พ. 2560)
ประกาศ ราคากลาง เรื่องจัดจ้างโครงการสนับสนุนหลอดประหยัดพลังงาน LED ในหน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษาของรัฐ (10 ม.ค. 2560)
ประกาศ ราคากลาง เรื่องจัดจ้างพิมพ์สมุดบัญชีและแผ่นพับประชาสัมพันธ์ โดยวิธีกรณีพิเศษ (9 ธ.ค. 2559)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional