Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2551
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2551 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2551
อบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่องานสอบบัญชีภาคเอกชน ปี 2552 (13 ส.ค. 2551)
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 4 จังหวัดตาก (13 ส.ค. 2551)
มุกดาหาร จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ (13 ส.ค. 2551)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่ จัดอบรม "คุณธรรมนำความรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง" (13 ส.ค. 2551)
เยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ในจังหวัดฉะเชิงเทรา (13 ส.ค. 2551)
ขอนแก่น จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ (13 ส.ค. 2551)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี ร่วมกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ (13 ส.ค. 2551)
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (13 ส.ค. 2551)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง ร่วมจัดคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ฯ (11 ส.ค. 2551)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม จัดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจบัญชีครัวเรือน (11 ส.ค. 2551)
นครพนม จัดอบรมเกษตรกรในโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว (11 ส.ค. 2551)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ (11 ส.ค. 2551)
จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดนิทรรศการ “ใต้ร่มพระบารมี ๒๙ ปี เขาหิน ซ้อน” (11 ส.ค. 2551)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี เข้าร่วมกิจกรรม จัดหน่วยบริการประชาชนจังหวัดชลบุรี (11 ส.ค. 2551)
ข่าวด่วน น้ำท่วม สำนักงานฯ น่าน (8 ส.ค. 2551)
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ จังหวัดเพชรบุรี (8 ส.ค. 2551)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก จัดคลินิกบัญชีในงานคลนิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ (8 ส.ค. 2551)
สัมมนาครูบัญชีในจังหวัดจันทบุรี (8 ส.ค. 2551)
สหกรณ์ภาคการเกษตร แนวโน้มมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจดีขึ้น (8 ส.ค. 2551)
ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี (7 ส.ค. 2551)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional