Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> แจ้งข่าวประจำวัน
แจ้งข่าวประจำวัน
โอนครั้งที่ 102 งบดำเนินงาน (โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตฯ) ราชบุรี , พิษณุโลก
โอนครั้งที่ 101 งบดำเนินงาน (โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ราชบุรี
โอนครั้งที่ 100 งบดำเนินงาน (สหกรณ์และสถาบันฯ) สบก. , ราชบุรี , นครปฐม
โอนครั้งที่ 99 งบดำเนินงาน (โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) สพถ.
โอนครั้งที่ 98 งบดำเนินงาน (สหกรณ์และสถาบันฯ) สพถ.
โอนครั้งที่ 97 งบดำเนินงาน (สหกรณ์และสถาบันฯ) สพถ.
โอนครั้งที่ 96 งบดำเนินงาน (สหกรณ์และสถาบันฯ) ส่วนกลางและภูมิภาค
โอนครั้งที่ 95 งบดำเนินงาน (โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม) ส่วนกลางและภูมิภาค
โอนครั้งที่ 94 งบดำเนินงาน (โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่) ส่วนกลางและภูมิภาค
โอนครั้งที่ 93 งบดำเนินงาน (โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตฯ) ส่วนกลางและภูมิภาค
โอนครั้งที่ 92 งบดำเนินงาน (โครงการเสริมสร้างการบริหารการเงินฯในจังหวัดชายแดนใต้) สตส.
โอนครั้งที่ 91 งบรายจ่ายอื่น (สหกรณ์และสถาบันฯ) สพถ.
โอนครั้งที่ 90 งบดำเนินงาน (สหกรณ์และสถาบันฯ) สพถ.
โอนครั้งที่ 89 งบดำเนินงาน (แผนงานบุคลากร) ส่วนกลางและภูมิภาค
โอนครั้งที่ 88 งบบุคลากร (แผนงานบุคลากร) ส่วนกลางและภูมิภาค
โอนครั้งที่ 87 งบดำเนินงาน (สหกรณ์และสถาบันฯ) สพถ.
โอนครั้งที่ 86 งบดำเนินงาน (สหกรณ์และสถาบันฯ) สตท.,สตส.
โอนครั้งที่ 85 งบดำเนินงาน (โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค่าเกษตร) อุทัยธานี
โอนครั้งที่ 84 งบดำเนินงาน (สหกรณ์และสถาบันฯ) เพชรบูรณ์
โอนครั้งที่ 83 งบดำเนินงาน (สหกรณ์และสถาบันฯ) สพถ.
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional