Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2551
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2551 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2551
มุกดาหาร สร้างเครือข่ายครูบัญชี (19 ส.ค. 2551)
CFSAWS:ss เครื่องมือเตือนภัยทางการเงิน ภาคสหกรณ์สู่งาน Thailand Research Expo (19 ส.ค. 2551)
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ จังหวัดมหาสารคาม (19 ส.ค. 2551)
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้สัมภาษณ์ในรายการวิทยุ (18 ส.ค. 2551)
เพิ่มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษแก่บุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (18 ส.ค. 2551)
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการกำกับ ติดตามและประเมินผล (18 ส.ค. 2551)
อบรมการบันทึกบัญชีแก่เกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด (18 ส.ค. 2551)
เลย จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ (18 ส.ค. 2551)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระยอง ร่วมกิจกรรมจัดคลินิกบัญชี (18 ส.ค. 2551)
จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ อำเภอบึงสามัคคี (15 ส.ค. 2551)
การสร้างความตระหนักในองค์กรเกี่ยวกับเมล์ไม่พึงประสงค์และไวรัสคอมพิวเตอร์ (15 ส.ค. 2551)
จัดอบรมโปรแกรมระบบสมาชิกและหุ้นและเงินให้กู้ ให้กับพนักงานสหกรณ์ ในจังหวัดชลบุรี (15 ส.ค. 2551)
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบัญชีแก่เกษตรกรที่รับโค-กระบือ จังหวัดอุบลราชธานี (15 ส.ค. 2551)
อบรม ผู้สอบบัญชีขั้นต้น รุ่นที่ 2 (14 ส.ค. 2551)
ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 (14 ส.ค. 2551)
อุทัยธานี อบรมเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจบัญชีครัวเรือน (14 ส.ค. 2551)
อุบลราชธานี จัดพิธีไถ่ชีวิตและมอบโค - กระบือ แก่เกษตรกร (14 ส.ค. 2551)
กำแพงเพชร จัดสัมมนา ยุทธศาสตร์การผลิตอ้อยและมันสำปะหลังเป็นพืชพลังงานทดแทน (14 ส.ค. 2551)
แม่ฮ่องสอน จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ (14 ส.ค. 2551)
อบรมโปรแกรมออมทรัพย์ V2.1 ให้กับพนักงานสหกรณ์ (14 ส.ค. 2551)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional