Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
หน้าหลัก >> แจ้งข่าวประจำวัน
แจ้งข่าวประจำวัน
โอนครั้งที่ 84 งบดำเนินงาน (สหกรณ์และสถาบันฯ) เพชรบูรณ์
โอนครั้งที่ 83 งบดำเนินงาน (สหกรณ์และสถาบันฯ) สพถ.
โอนครั้งที่ 82 งบดำเนินงาน (สหกรณ์และสถาบันฯ) สตท.,สตส.
โอนครั้งที่ 81 งบดำเนินงาน (โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) สพถ.
โอนครั้งที่ 80 งบดำเนินงาน (โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม) สพถ.
โอนครั้งที่ 79 งบดำเนินงาน (โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค่าเกษตร) สพถ.
โอนครั้งที่ 78 งบดำเนินงาน (โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่) สพถ.
โอนครั้งที่ 77 งบดำเนินงาน (เกษตรกรเยาวชนฯ ) สพถ.
โอนครั้งที่ 76 งบดำเนินงาน (สหกรณ์และสถาบันฯ) สมช.
โอนครั้งที่ 75 งบดำเนินงาน (สหกรณ์และสถาบันฯ) สตส.
โอนครั้งที่ 74 งบดำเนินงาน (แผนงานบุคลากร) สตส.
โอนครั้งที่ 73 งบบุคลากร (แผนงานบุคลากร) สตส.
โอนครั้งที่ 72 งบดำเนินงาน (สหกรณ์และสถาบันฯ) กพร.
โอนครั้งที่ 71 งบดำเนินงาน (โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) สตส.
โอนครั้งที่ 70 งบดำเนินงาน (สหกรณ์และสถาบันฯ) ตรัง
โอนครั้งที่ 69 งบดำเนินงาน (สหกรณ์และสถาบันฯ) บึงกาฬ
โอนครั้งที่ 68 งบดำเนินงาน (สหกรณ์และสถาบันฯ) สมุทรปราการ
โอนครั้งที่ 67 งบดำเนินงาน (โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค่าเกษตร) สมุทรปราการ
โอนครั้งที่ 66 แจ้งเพิ่มเติม เลขที่เอกสารสำรองเงิน ใช้ในการเบิกเงินโครงการ 9101
โอนครั้งที่ 66 เบิกแทนกันงบกลางกสก. (โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional