Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2552
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2552 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2552
อุดรธานี จัดสัมมนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี 2552 (9 ก.ค. 2552)
สตท.1 เร่งสร้างเครือข่ายครูบัญชี (2 ก.ค. 2552)
สตท.3 จัดประชุมการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานของสหกรณ์ภาคการเกษตร ด้วยแบบจำลอง DEA (2 ก.ค. 2552)
สระแก้ว จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร (CFSAW:ss) (2 ก.ค. 2552)
สตท.1 เร่งพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ความเป็นมืออาชีพ (1 ก.ค. 2552)
กำแพงเพชร เข้าร่วมเป็นวิทยากร "การจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน" (1 ก.ค. 2552)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ศึกษาดูงานและตรวจเยี่ยมสหกรณ์ต้นแบบ (1 ก.ค. 2552)
สตท.1 ร่วมกับ สตท.10 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องทิศทางการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ (1 ก.ค. 2552)
กรมตรวจฯ เตรียมความพร้อมด้านศักยภาพและระบบควบคุมภายในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (1 ก.ค. 2552)
กรมตรวจฯเปิดโครงการนำร่อง “การพลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกรผ่านกลไกทางบัญชี” จ.นครพนม (29 มิ.ย. 2552)
กระบี่ ออกหน่วยบริการคลินิกบัญชีในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ (29 มิ.ย. 2552)
กรมตรวจฯ บูรณาการการทำงานร่วมกับสหกรณ์การเกษตรฯสร้างเครือข่ายครูบัญชี...เพื่อสร้างวิถีสู่อนาคต (25 มิ.ย. 2552)
คณะที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานสหกรณ์ภาคเกษตรฯ ร่วมแสดงความยินดี (25 มิ.ย. 2552)
สตท.6 ร่วมกับ สตท.7 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ (25 มิ.ย. 2552)
ประจวบคีรีขันธ์ จัดอบรมโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว (25 มิ.ย. 2552)
สตท.2 จัดอบรม โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ version 2 (24 มิ.ย. 2552)
โครงการ “เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจบัญชีครัวเรือน” ที่ จ. อุทัยธานี (23 มิ.ย. 2552)
สตท. 8 จัดการประชุมเสวนาวิสาหกิจชุมชน 4 ภาค (23 มิ.ย. 2552)
รมช.ศุภชัย มอบนโยบายการทำงานแก่หน่วยงานในกำกับ (23 มิ.ย. 2552)
กรมตรวจฯจัดสัมมนาเรื่อง การสร้างเครือข่ายครูบัญชีอาสาให้กับเกษตรกรดีเด่นระดับภาคและระดับจังหวัด (22 มิ.ย. 2552)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional