Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์หน้าหลัก >> ปี 2561
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2561 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2561
กตส.จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมศักยภาพทีมผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีให้เป็นมืออาชีพ (Training for the Trainer) (5 มี.ค. 2561)
อตส. ทำบุญถวายสังฆทาน เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดโพธิ์ชัย (พระอารามหลวง) จ.หนองคาย (5 มี.ค. 2561)
อตส. เป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ (5 มี.ค. 2561)
อตส. เข้าร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับกิจการสหกรณ์การเงินขนาดใหญ่ (5 มี.ค. 2561)
กตส. จัดประชุมเรื่องการจัดกิจกรรมฐานเรียนรู้ หลักสูตร "บัญชีนำวิถีสู่ความพอเพียง” โครงการค่าย "เยาวชน...รักษ์พงไพร (2 มี.ค. 2561)
รตส. เข้าร่วมพิธีเปิดฝนหลวงสู้ภัยแล้ง ประจำปี 2561 (2 มี.ค. 2561)
กตส. เข้าเยี่ยมชมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" (2 มี.ค. 2561)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เร่งช่วยเหลือสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีภาครัฐ ช่วยตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ (2 มี.ค. 2561)
กตส.ต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญจากสหกรณ์เยอรมันและสมาพันธ์ไรฟ์ไฟเซน (DGRV) (2 มี.ค. 2561)
กตส. ซักซ้อมการจัดอบรมเสมือนจริง กิจกรรมฐานเรียนรู้หลักสูตร "บัญชี นำวิถีสู่ความพอเพียง" โครงการค่าย "เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา (28 ก.พ. 2561)
"ภูดิศ หาญสวัสดิ์” ต้นแบบเกษตรกรรุ่นใหม่ ใช้บัญชีวางแผน ปรับเปลี่ยนการผลิต (28 ก.พ. 2561)
รตส. เป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้บัญชีเกษตรครบวงจร ณ จังหวัดเชียงใหม่ (26 ก.พ. 2561)
รตส. ลงพื้นที่ประเมินผลงานครูบัญชีดีเด่น นอกภาคการเกษตร ระดับประเทศ ประจำปี 2561 (26 ก.พ. 2561)
กตส. ร่วมวางพานพุ่มสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2561 (26 ก.พ. 2561)
กตส. ร่วมพิธีน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย (26 ก.พ. 2561)
อตส. ร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง "การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ”ครั้งที่ 5 ภาคใต้ และภาคใต้ชายแดน (26 ก.พ. 2561)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หารือ 7 หน่วยงาน บูรณาการสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์จัดทำบัญชีและงบการเงินได้ (22 ก.พ. 2561)
อตส. ร่วมให้การต้อนรับ นายกรัฐมนตรี ในโอกาสลงพื้นที่ จ.นครปฐม (22 ก.พ. 2561)
อตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติราชการ ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 (22 ก.พ. 2561)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ออกแนวปฏิบัติตรวจสอบมาตรฐานการบัญชีสหกรณ์ มุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์ที่จัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชน (21 ก.พ. 2561)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional