Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
หน้าหลัก >> แจ้งข่าวประจำวัน
แจ้งข่าวประจำวัน
โอนครั้งที่ 78 งบดำเนินงาน (โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่) สพถ.
โอนครั้งที่ 77 งบดำเนินงาน (เกษตรกรเยาวชนฯ ) สพถ.
โอนครั้งที่ 76 งบดำเนินงาน (สหกรณ์และสถาบันฯ) สมช.
โอนครั้งที่ 75 งบดำเนินงาน (สหกรณ์และสถาบันฯ) สตส.
โอนครั้งที่ 74 งบดำเนินงาน (แผนงานบุคลากร) สตส.
โอนครั้งที่ 73 งบบุคลากร (แผนงานบุคลากร) สตส.
โอนครั้งที่ 72 งบดำเนินงาน (สหกรณ์และสถาบันฯ) กพร.
โอนครั้งที่ 71 งบดำเนินงาน (โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) สตส.
โอนครั้งที่ 70 งบดำเนินงาน (สหกรณ์และสถาบันฯ) ตรัง
โอนครั้งที่ 69 งบดำเนินงาน (สหกรณ์และสถาบันฯ) บึงกาฬ
โอนครั้งที่ 68 งบดำเนินงาน (สหกรณ์และสถาบันฯ) สมุทรปราการ
โอนครั้งที่ 67 งบดำเนินงาน (โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค่าเกษตร) สมุทรปราการ
โอนครั้งที่ 66 แจ้งเพิ่มเติม เลขที่เอกสารสำรองเงิน ใช้ในการเบิกเงินโครงการ 9101
โอนครั้งที่ 66 เบิกแทนกันงบกลางกสก. (โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ)
โอนครั้งที่ 65 งบดำเนินงาน (สหกรณ์และสถาบันฯ) สพถ.
โอนครั้งที่ 64 งบดำเนินงาน (สหกรณ์และสถาบันฯ) สิงห์บุรี
โอนครั้งที่ 63 งบดำเนินงาน (สหกรณ์และสถาบันฯ) ศทส.
โอนครั้งที่ 62 งบดำเนินงาน (สหกรณ์และสถาบันฯ) สบก.
โอนครั้งที่ 61 งบดำเนินงาน (แผนงานบุคลากร) สตส.
โอนครั้งที่ 60 งบบุคลากร (แผนงานบุคลากร) สตส.
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional