Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2552
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2552 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2552
สตส.อุดรธานี สอนแนะเกษตรกร...ใช้ข้อมูลทางบัญชีวางแผนประกอบอาชีพ (21 ก.ค. 2552)
สตส.ชลบุรี บูรณาการการทำงานส่งเสริมความรู้ด้านบัญชีให้กับเกษตรกร (17 ก.ค. 2552)
กรมตรวจฯ ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก (17 ก.ค. 2552)
แถลงข่าว ภาวะเศรษฐกิจของสถาบันเกษตรกรช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ (16 ก.ค. 2552)
สตส.นครนายก ร่วมจัดนิทรรศการบัญชีครัวเรือน (16 ก.ค. 2552)
สตส.ตาก จัดอบรมโครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีแก่เด็กนักเรียน (16 ก.ค. 2552)
สตส.บุรีรัมย์ เฝ้ารับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (15 ก.ค. 2552)
กรมตรวจฯ จัดอบรม โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการตรวจสอบบัญชี (14 ก.ค. 2552)
โครงการรณรงค์การจัดทำบัญชีแก่เยาวชนนักเรียน (14 ก.ค. 2552)
กรมตรวจฯ ฝึกอาชีพเสริมรายได้ลดรายจ่าย (13 ก.ค. 2552)
ตรวจบัญชีสหกรณ์สร้าง ระบบการควบคุมภายในภาคประชาชน 3 จังหวัดชายแดนใต้ (13 ก.ค. 2552)
ตรวจบัญชีสหกรณ์สร้าง 7 บทบาทภายใต้ระบบการควบคุมภายในภาคประชาชน (13 ก.ค. 2552)
ปี 53 ตรวจบัญชีสหกรณ์ เดินหน้านำร่องพัฒนามาตรฐานการบัญชี24 สหกรณ์อิสลาม (13 ก.ค. 2552)
สตส.ชลบุรี แนะนำการบันทึกบัญชี (13 ก.ค. 2552)
สตส. เพชรบุรี สัมนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (13 ก.ค. 2552)
สตส.อ่างทอง สานต่อโครงการรณรงค์การจัดทำบัญชีให้กับเยาวชนนักเรียน (10 ก.ค. 2552)
สตส.ชัยนาท ร่วมจัดนิทรรศการ "คลินิกบัญชี" ในงานมหกรรมข้าวคุณภาพดีจังหวัดชัยนาท (10 ก.ค. 2552)
สตส.ตาก เผยแพร่ความรู้บัญชีครัวเรือนในงานโครงการพลิกฟื้นธนาคารควายไถนา (10 ก.ค. 2552)
วันสหกรณ์สากล ครั้งที่ 87 ประจำปี 2552 (9 ก.ค. 2552)
สตท.8 ร่วมกับ สตท.9 จัดประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติราชการฯ (9 ก.ค. 2552)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional