Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2562
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2562 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2562
กตส.เข้าร่วมอภิปราย เรื่อง "กฎหมายใหม่ที่มีผลกระทบกับสหกรณ์” (21 ก.พ. 2562)
กตส.หนุนบุคลากรเสริมสร้างศักยภาพการให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (21 ก.พ. 2562)
กตส.ร่วมรับฟังการประชุมเพื่อมอบแนวทางการปฏิบัติงาน ผ่านระบบ Video Conference (20 ก.พ. 2562)
รตส. ร่วมสืบสานวิถีพุทธในงานประเพณี มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2562 (20 ก.พ. 2562)
รตส.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ในพื้นที่สตท.8 (20 ก.พ. 2562)
กตส.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเสริมสร้างศักยภาพการให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร ปี 2562 (20 ก.พ. 2562)
สตท.2 และ สตส.ชลบุรี ร่วมเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ด้านการจัดทำบัญชีและงบการเงินแก่สหกรณ์ หลักสูตร การจัดทำบัญชีของสหกรณ์ขั้นสูง (18 ก.พ. 2562)
รตส. ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สตท.8 (18 ก.พ. 2562)
รตส. เป็นประธานเปิดการประชุมซักซ้อมผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 (18 ก.พ. 2562)
อตส. เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 1 (18 ก.พ. 2562)
รตส. ลงพื้นที่ศึกษาดูงานสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา (18 ก.พ. 2562)
รตส. ลงพื้นที่พิจารณาคัดเลือกเกษตรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ประจำปี 2562 จ.ขอนแก่น (15 ก.พ. 2562)
กตส. ร่วมเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตร การจัดทำบัญชีของสหกรณ์ขั้นสูง เพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดทำบัญชีของสหกรณ์มุ่งสู่เป้าหมาย (14 ก.พ. 2562)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงพื้นที่คัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ประจำปี ๒๕๖๒ เฟ้นหาเกษตรกรต้นแบบ นำบัญชีสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ (14 ก.พ. 2562)
อตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา (14 ก.พ. 2562)
อตส. ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โครงการพัฒนาคลองเปรมประชากร (14 ก.พ. 2562)
รตส. ลงพื้นที่พิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ระดับกรม ประจำปี 2562 ณ จ.สุรินทร์ (14 ก.พ. 2562)
กตส.ต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร "Fostering Leaders for Management and Development of Agricultural Cooperatives in Asia” (13 ก.พ. 2562)
รตส. พร้อมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นสาขาบัญชีฟาร์ม ประจำปี 2562 ลงพื้นที่คัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ณ จังหวัดอำนาจเจริญ (13 ก.พ. 2562)
กตส. ร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (12 ก.พ. 2562)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional