Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์หน้าหลัก >> ปี 2561
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2561 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2561
กตส.จัดโครงการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ใสสะอาด ต่อต้านการทุจริต (22 มี.ค. 2561)
กตส. ร่วมพิธีเปิดโครงการค่าย "เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” สมัยที่ 4 (22 มี.ค. 2561)
กตส. จัดประชุมผู้บริหารส่วนกลางกรมฯ ครั้งที่ 1/256 (21 มี.ค. 2561)
กตส.จัดประชุมเพื่อตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (21 มี.ค. 2561)
รมช.กษ. เป็นประธานเปิดการอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (20 มี.ค. 2561)
กตส. จัดประชุมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์จัดทำบัญชีและงบการเงินได้ (19 มี.ค. 2561)
อตส.ร่วมงานมหกรรมคืนชีวิตให้แผ่นดิน ครั้งที่ 12 "สืบสานศาสตร์พระราชา วิชชาของแผ่นดิน” และตรวจเยี่ยมสตส.ชลบุรี (19 มี.ค. 2561)
กตส. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กรมการข้าว ครบรอบ 12 ปี (16 มี.ค. 2561)
อตส.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สตส.ประจวบคีรีขันธ์ (15 มี.ค. 2561)
กตส. จัดอบรม หลักสูตร ความรู้ในการบริหารงานตามภารกิจหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ (13 มี.ค. 2561)
กตส. จัดประชุมผู้บริหารกรมฯ ครั้งที่ 1/2561 (13 มี.ค. 2561)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 66 ปี (12 มี.ค. 2561)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สถาปนาครบรอบ 66 ปี มุ่งมั่นพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีระบบบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีที่โปร่งใสและเข้มแข็ง (12 มี.ค. 2561)
อตส. นำคณะผู้บริหารและบุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เยี่ยมชมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" (9 มี.ค. 2561)
"ศุภธนิศร์ ภูเวียงจันทร์” ครูบัญชีดีเด่น ระดับภาค ปี 2561ต่อยอดความสำเร็จชุมชนต้นแบบ คนรักการทำบัญชี เดินหน้าขยายเครือข่าย พัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านบัญชีครบวงจร (8 มี.ค. 2561)
รตส. ลงพื้นที่ประเมินผลงานครูบัญชีดีเด่น นอกภาคการเกษตร ระดับประเทศ ประจำปี 2561 ณ จ.สุพรรณบุรี (7 มี.ค. 2561)
ชมรมข้าราชการบำเหน็จบำนาญกรมตรวจบัญชีสหกรณ์จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 (7 มี.ค. 2561)
อตส. ร่วมให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรี ในโอกาสลงพื้นที่ จังหวัดเพชรบุรี (6 มี.ค. 2561)
กตส. ร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนา ส.ป.ก. ครบรอบ 43 ปี (6 มี.ค. 2561)
อตส. ร่วมให้การต้อนรับ นายกรัฐมนตรี ในโอกาสลงพื้นที่ จ.สมุทรสาคร (5 มี.ค. 2561)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional