Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2562
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2562 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2562
รตส. เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันรณรงค์และสาธิตการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา (4 มี.ค. 2562)
รตส. เข้าร่วมพิธีเปิดฝนหลวงสู้ภัยแล้ง ประจำปี 2562 (4 มี.ค. 2562)
กตส.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเสริมสร้างศักยภาพการให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร ปี 2562 รุ่นที่ 3 (4 มี.ค. 2562)
อตส. ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ สตท.7 (1 มี.ค. 2562)
อตส. เป็นประธานการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2562 (1 มี.ค. 2562)
ชมรมข้าราชการบำเหน็จบำนาญกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 (27 ก.พ. 2562)
ที่ปรึกษากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จ.สุราษฎร์ธานี (27 ก.พ. 2562)
กตส.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเสริมสร้างศักยภาพการให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร ปี 2562 รุ่นที่ 2 (27 ก.พ. 2562)
กตส. ร่วมวางพานพุ่มสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2562 (26 ก.พ. 2562)
กตส. ร่วมพิธีน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย (26 ก.พ. 2562)
ที่ปรึกษา กตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศพก. และเกษตรกรแปลงใหญ่ในจังหวัดภูเก็ต (26 ก.พ. 2562)
กตส. ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย (26 ก.พ. 2562)
กตส. ร่วมจัดอบรม หลักสูตร "บัญชี นำวิถีสู่ความพอเพียง"โครงการค่าย "เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” สมัยที่ 5 รุ่นที่ 1 (25 ก.พ. 2562)
อตส. เป็นประธานการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ประจำปี 2562 (25 ก.พ. 2562)
กตส.จัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School) (22 ก.พ. 2562)
สตส.นครพนม เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปากห้วยม่วง (22 ก.พ. 2562)
สตส.บึงกาฬ เฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (22 ก.พ. 2562)
สตท.5 และ สตส.นครพนม เฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (21 ก.พ. 2562)
กตส. ร่วมประชุมเตรียมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครั้งที่ 2/2562 (21 ก.พ. 2562)
กตส. ร่วมพิธีเปิดโครงการค่าย "เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” สมัยที่ 5 พ.ศ.2562 (21 ก.พ. 2562)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional