Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
Call Center 0 2016 8888 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


การบัญชีและสอบบัญชี
หน้าหลัก >> แจ้งข่าวประจำวัน
แจ้งข่าวประจำวัน
โอนครั้งที่ 187 งบดำเนินงาน (สหกรณ์และสถาบันฯ) จังหวัดในสตท.7 และ สมช.
โอนครั้งที่ 186 งบดำเนินงาน (สหกรณ์และสถาบันฯ) จังหวัดในสตท.8-10
โอนครั้งที่ 185 งบดำเนินงาน (สหกรณ์และสถาบันฯ) จังหวัดในสตท.1-6
โอนครั้งที่ 184 งบดำเนินงาน (สหกรณ์และสถาบันฯ) สตท.9และศทส.
โอนครั้งที่ 183 งบดำเนินงาน (โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) สคท.8
โอนครั้งที่ 182 งบดำเนินงาน (โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) สพถ.(กปร.)
โอนครั้งที่ 181 งบดำเนินงาน (สหกรณ์และสถาบันฯ) สตท.7
โอนครั้งที่ 180 งบดำเนินงาน ผลผลิตสหกรณ์ฯ
โอนครั้งที่ 179 งบดำเนินงาน โครงการศูนย์การเรียนรู้
โอนครั้งที่ 178 งบดำเนินงาน ผลผลิตสหกรณ์
โอนครั้งที่ 177 งบดำเนินงาน ผลผลิตสหกรณ์ฯ
โอนครั้งที่ 176 งบดำเนินงาน โครงการศุนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
โอนครั้งที่ 175 งบดำเนินงาน โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
โอนครั้งที่ 174 งบดำเนินงาน ผลผลิตสหกรณ์และสถาบันเกษตรกร
โอนครั้งที่ 173 งบดำเนินงาน ผลผลิต เกษตรกร เยาวชนและประชาชน
โอนครั้งที่ 172 งบดำเนินงาน รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
โอนครั้งที่ 171 งบดำเนินงาน งบบุคลากร ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
โอนครั้งที่ 170 งบดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โอนครั้งที่ 169 งบดำเนินงาน โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม
โอนครั้งที่ 168 งบดำเนินงาน โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional