Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2562
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2562 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2562
อตส.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สตท.2 (18 มี.ค. 2562)
กตส.ร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ครบรอบ 16 ปี (15 มี.ค. 2562)
กตส. ร่วมให้ความรู้ด้านการจัดทำบัญชีและงบการเงินแก่สหกรณ์ หลักสูตร การจัดทำบัญชีของสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน (14 มี.ค. 2562)
กตส.ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตของสำนักนายกรัฐมนตรี (14 มี.ค. 2562)
รตส. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศึกษาทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 2558 (14 มี.ค. 2562)
รตส. ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์การเกษตรไชยา จำกัด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี (14 มี.ค. 2562)
กตส.จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 67 ปี (12 มี.ค. 2562)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบรอบ ๖๗ ปี ยึดมั่นพัฒนาคุณภาพการสอนบัญชีและสอบบัญชีขับเคลื่อนงานด้วยความเที่ยงตรง โปร่งใส และเชื่อถือได้ (12 มี.ค. 2562)
กตส.จัดสัมมนาประเมินผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือนแรก (11 มี.ค. 2562)
กตส. จัดประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และการประเมินความเสี่ยงทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (8 มี.ค. 2562)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2562 (8 มี.ค. 2562)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พัฒนาศักยภาพผู้สอบบัญชีสหกรณ์ระดับสูง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและธุรกิจสหกรณ์ (8 มี.ค. 2562)
กตส.ร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 5 (8 มี.ค. 2562)
สตท.4 และ สตส.ศรีสะเกษ เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (7 มี.ค. 2562)
สตส.ตราด เฝ้าฯ รับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา (6 มี.ค. 2562)
กตส. ร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนา ส.ป.ก. ครบรอบ 44 ปี (6 มี.ค. 2562)
อตส. เป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตร ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 1 (6 มี.ค. 2562)
อตส. เป็นประธานในพิธีปิดการอบรม หลักสูตร ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีสหกรณ์ รุ่นที่ 4 (5 มี.ค. 2562)
รตส. เป็นประธานเปิดการอบรมโรงเรียนผู้สอบบัญชีสหกรณ์ หลักสูตร ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีสหกรณ์ รุ่นที่ 4 (5 มี.ค. 2562)
กตส.ร่วมรับฟังการมอบนโยบายด้านการเกษตร ผ่านระบบ Web Conference (4 มี.ค. 2562)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional