Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> แจ้งข่าวประจำวัน
แจ้งข่าวประจำวัน
โอนงบประมาณครั้งที่ 111 ค.สำนักงาน ผลผลิต 1
โอนงบประมาณครั้งที่ 110 งบดำเนินงาน ผลผลิต 2
โอนงบประมาณครั้งที่ 109 งบดำเนินงาน ผลผลิต 1
โอนงบประมาณครั้งที่ 108 งบดำเนินงาน ค.สำนักงาน ผลผลิต 2,1
โอนงบประมาณครั้งที่ 107 งบดำเนินงาน ผลผลิต 1
โอนงบประมาณครั้งที่ 106 งบดำเนินงาน ผลผลิต 1,4
โอนงบประมาณครั้งที่ 105 งบดำเนินงาน ผลผลิต 2
โอนงบประมาณในอำนาจภูมิภาค ฉะเชิงเทรา
โอนงบประมาณในอำนาจภูมิภาค เพชรบุรี
โอนงบประมาณในอำนาจภูมิภาค สตท.4
โอนงบประมาณส่วนกลาง ครั้งที่ ปป 78-1 ถึง ครั้งที่ 104
โอนงบประมาณในอำนาจส่วนภูมิภาค ดำเนินงาน สิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงสำนักงาน สตส.ฉะเชิงเทรา
โอนงบประมาณ ครั้งที่ 87 งบดำเนินงาน ผลผลิต 4 งบประมาณเพิ่มเติม คชจ.โครงการเกมส์สหกรณ์ และโครงการคนไทยหัวใจเกษตร ดำเนินงานตามโครงการพลิกฟื้น
โอนงบประมาณ ครั้งที่ 86 งบดำเนินงาน ผลผลิต 2 งบประมาณเพิ่มเติม คชจ.โครงการเกมส์สหกรณ์ และโครงการคนไทยหัวใจเกษตร ดำเนินงานตามโครงการพลิกฟื้น
โอนงบประมาณ ครั้งที่ 85 งบดำเนินงาน ผลผลิต 1 งบประมาณเพิ่มเติม คชจ.โครงการเกมส์สหกรณ์ และโครงการคนไทยหัวใจเกษตร ดำเนินงานตามโครงการพลิกฟื้น
โอนงบประมาณ ครั้งที่ 84 งบดำเนินงาน ผลผลิต 4 งบประมาณเพิ่มเติม คชจ.โครงการเกมส์สหกรณ์ และโครงการคนไทยหัวใจเกษตร ดำเนินงานตามโครงการพลิกฟื้น
โอนงบประมาณ ครั้งที่ 83 งบดำเนินงาน ผลผลิต 2 งบประมาณเพิ่มเติม คชจ.โครงการเกมส์สหกรณ์ และโครงการคนไทยหัวใจเกษตร ดำเนินงานตามโครงการพลิกฟื้น
โอนงบประมาณ ครั้งที่ 82 งบดำเนินงาน ผลผลิต 1 งบประมาณเพิ่มเติม คชจ.โครงการเกมส์สหกรณ์ และโครงการคนไทยหัวใจเกษตร ดำเนินงานตามโครงการพลิกฟื้น
โอนงบประมาณ ครั้งที่ 81 งบดำเนินงาน ผลผลิต 4 งบประมาณเพิ่มเติม คชจ.โครงการเกมส์สหกรณ์ และโครงการคนไทยหัวใจเกษตร ดำเนินงานตามโครงการพลิกฟื้น
โอนงบประมาณ ครั้งที่ 80 งบดำเนินงาน ผลผลิต 2 งบประมาณเพิ่มเติม คชจ.โครงการเกมส์สหกรณ์ และโครงการคนไทยหัวใจเกษตร ดำเนินงานตามโครงการพลิกฟื้น
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 [127] 128 129 130 131 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional