Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2552
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2552 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2552
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดประชุมสร้างความชัดเจนในการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติราชการในปี 2553 (17 ส.ค. 2552)
นครนายก ร่วมงาน "12 สิงหา" วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ มหาราชินี (14 ส.ค. 2552)
สตส.ชลบุรี แนะบัญชีสร้างครอบครัวมีสุขให้กับเยาวชน (14 ส.ค. 2552)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ มหาราชินี (14 ส.ค. 2552)
สตส.นครศรีฯ ขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (13 ส.ค. 2552)
สตส.มุกดาหาร ร่วมลดโลกร้อนเทิดพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ มหาราชินี (11 ส.ค. 2552)
ตรวจบัญชีสหกรณ์ ศึกษาดูงานสหกรณ์ต้นแบบเชื่อมโยงเครือข่ายพลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกรฯ ที่จังหวัดกระบี่ (11 ส.ค. 2552)
สหกรณ์การเกษตรเชียรใหญ่ จำกัด เข้าร่วมโครงการพลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชีฯ (11 ส.ค. 2552)
สตส.นครพนม ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ (11 ส.ค. 2552)
ตรวจบัญชีสหกรณ์ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากร (10 ส.ค. 2552)
ตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดตัวโครงการ...สร้างสรรค์ชุมชนเชื่อมโยงเครือข่ายผ่านกลไกทางบัญชีที่จังหวัดราชบุรี (10 ส.ค. 2552)
สตส.กรุงเทพมหานคร เสริมสร้างประสบการณ์ตรงให้กับเยาวชนต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง (7 ส.ค. 2552)
ตรวจบัญชีสหกรณ์ กระตุ้นชาวราชบุรีใช้กลไกบัญชีปรับเปลี่ยนชีวิต หนุนธุรกิจเข้มแข็ง ชุมชนอยู่อย่างยั่งยืน (7 ส.ค. 2552)
SEVA2009 เครื่องมือตรวจสอบมูลค่าเพิ่มขององค์กรใน 1 นาที สู่งาน Thailand Research Expo 2009 (7 ส.ค. 2552)
ตรวจบัญชีสหกรณ์ สร้างความเข้าใจกระบวนการบริหารจัดการ "ปาล์มและยางพารา" ผ่านกลไกทางบัญชี (6 ส.ค. 2552)
พิธีสักการะบูชาศาลประจำกรมส่งเสริมสหกรณ์ (6 ส.ค. 2552)
คณะที่ปรึกษาฯ หารือแนวทางการถ่ายโอนงานสอบบัญชีสหกรณ์ภาคการเกษตรให้กับภาคเอกชน (6 ส.ค. 2552)
งาน "วันรณรงค์ลดต้นทุนการผลิตพิชิตข้าววัชพืช" ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา (6 ส.ค. 2552)
นนทบุรี สอนแนะบัญชี สร้างวินัยทางการเงิน (5 ส.ค. 2552)
สตส.นครศรีธรรมราช แนะใช้เครื่องมือทางบัญชีช่วยควบคุมการใช้จ่ายอย่างประหยัด (5 ส.ค. 2552)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional