Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2562
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2562 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2562
รตส. เป็นประธานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตามผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2562 ของ สตท.1 (4 เม.ย. 2562)
รตส. พร้อมคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่คัดเลือกครูบัญชีดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2562 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (4 เม.ย. 2562)
รตส. พร้อมคณะทำงานฯ ลงพื้นที่คัดเลือกครูบัญชีดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2562 (4 เม.ย. 2562)
กตส.จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการ” ประจำปีงบประมาณ 2562 (1 เม.ย. 2562)
รตส.นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ ศพก.อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี (1 เม.ย. 2562)
อตส. นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์โคนมท่าม่วง จำกัด จ.กาญจนบุรี (1 เม.ย. 2562)
กตส. ร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบ 127 ปี (1 เม.ย. 2562)
ที่ปรึกษากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างกระบวนการสอบบัญชีกับการพัฒนาสหกรณ์และ (27 มี.ค. 2562)
กตส. ร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครบรอบ 40 ปี (27 มี.ค. 2562)
"อุไร ทองปาน” พลิกชีวิตด้วยแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนำบัญชีเป็นหัวใจหลักสู่ความสำเร็จ (27 มี.ค. 2562)
รตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ สตท.2 (26 มี.ค. 2562)
อตส. เป็นประธานการประชุมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์จัดทำบัญชีและงบการเงินได้ (26 มี.ค. 2562)
กตส. จัดประชุมแนวทางการปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณในส่วนกลาง (22 มี.ค. 2562)
"กาญจนา เชื้อบ่อคา” ครูบัญชีอาสา จ.สุราษฎร์ธานี มุ่งมั่นนำบัญชี พัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชน (22 มี.ค. 2562)
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนไชยราษฎร์ จำกัด จ.สุราษฎร์ธานีใช้ระบบบัญชี เป็นหัวใจสำคัญในการบริหารธุรกิจ (22 มี.ค. 2562)
รตส. เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณข้าราชการพลเรือนดีเด่นฯ พร้อมเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องสรุปผลการปฏิบัติงานไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2562 (20 มี.ค. 2562)
รตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก (20 มี.ค. 2562)
กตส.จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด การลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ (18 มี.ค. 2562)
กตส. ร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนากรมการข้าวครบรอบ 13 ปี (18 มี.ค. 2562)
กตส.ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในงานมหกรรมคืนชีวิตให้แผ่นดินครั้งที่ 13 (18 มี.ค. 2562)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional