Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2552
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2552 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2552
เพิ่มศักยภาพอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา (25 ส.ค. 2552)
ตรวจบัญชีสหกรณ์เดินหน้าแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ ระดมพลวางแผนงานปี 53 ตั้งเป้าให้บรรลุ 4 ผลผลิต (25 ส.ค. 2552)
สตส.เพชรบุรี เผยแพร่ความรู้บัญชีครัวเรือนในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ (24 ส.ค. 2552)
สตส.สงขลา ออกหน่วยบริการประชาชนเผยแพร่ความรู้ด้านบัญชี... (24 ส.ค. 2552)
สตส.อำนาจเจริญ ส่งเสริมความรู้ด้านบัญชีในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ (24 ส.ค. 2552)
สตส.ฉะเชิงเทรา ออกหน่วยบริการ...เสริมสร้างวินัยทางการเงิน (24 ส.ค. 2552)
สตส.จันทบุรี แนะ...ใช้ข้อมูลทางบัญชีวางแผนประกอบอาชีพสร้างความมั่นคงในครัวเรือน (24 ส.ค. 2552)
สตส.ระยอง ขับเคลื่อนโครงการพลิกฟื้นธุรกิจฯ ให้กับสมาชิกสหกรณ์ (21 ส.ค. 2552)
อวยพรครบรอบวันเกิดปลัดกระทรวงเกษตรฯ (21 ส.ค. 2552)
หนองบัวลำภู สอนแนะความรู้การจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ (21 ส.ค. 2552)
ศรีสะเกษ ย้ำ...บัญชี...รั้วป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน (21 ส.ค. 2552)
"คลินิกบัญชี" หน่วยบริการ...เคลื่อนที่เผยแพร่ความรู้ที่จังหวัดอุดรธานี (20 ส.ค. 2552)
ชลบุรี ให้บริการความรู้เกี่ยวกับบัญชี... (20 ส.ค. 2552)
พระนครศรีอยุธยา แนะเกษตรกรใช้บัญชีสร้างวินัยทางการเงิน (20 ส.ค. 2552)
สำนักงาน ก.พ.ร. ประเมินกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เพื่อจัดระดับการกำกับดูแลองค์การที่ดี (20 ส.ค. 2552)
สตท.10 ระดมสมองครูบัญชี...สร้างเครือข่ายเข้มแข็ง (19 ส.ค. 2552)
ตรวจบัญชีสหกรณ์ เร่งปรับบทบาทเชิงรุก แก้ปัญหาสถาบันเกษตรกร (18 ส.ค. 2552)
สตส.พัทลุง ร่วมจัดนิทรรศการวิชาการในงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 5 (18 ส.ค. 2552)
สตส.นครพนม เผยแพร่ความรู้ด้านบัญชีในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ (17 ส.ค. 2552)
สตส.นครนายก แนะ...บัญชี...สร้างความเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน (17 ส.ค. 2552)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional