Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์หน้าหลัก >> ปี 2561
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2561 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2561
อตส. ร่วมให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรี ในโอกาสลงพื้นที่พบปะประชาชนจังหวัดพิจิตรและนครสวรรค์ (12 มิ.ย. 2561)
กตส. เข้าร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร (11 มิ.ย. 2561)
กตส.จัดประชุมคณะกรรมการโรงเรียนผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2561 (7 มิ.ย. 2561)
"ทองใส สมศรี” ครูบัญชี จ.จันทบุรี ใช้บัญชีปรับแผนการผลิตมุ่งทำเกษตรอินทรีย์ สร้างวิถีพอเพียง (7 มิ.ย. 2561)
กตส. จัดกิจกรรม "ปลูกต้นรวงผึ้ง” (6 มิ.ย. 2561)
กตส.ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ 2561 (4 มิ.ย. 2561)
กตส.ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน "วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ” 2561 (1 มิ.ย. 2561)
รตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย (1 มิ.ย. 2561)
กตส.จัดอบรมเชิงปฏิบัติ หลักสูตร การติดตามผล การพัฒนาทักษะการใช้เทคนิคคอมพิวเตอร์ช่วยตรวจสอบบัญชี ปีงบประมาณ 2561 (31 พ.ค. 2561)
รตส. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ชำระบัญชี (30 พ.ค. 2561)
กตส.เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตอย่างยั่งยืน (30 พ.ค. 2561)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ขับเคลื่อนงานสอนบัญชี สนองนโยบาย ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน โครงการไทยนิยม ยั่งยืน (30 พ.ค. 2561)
อตส. เป็นประธานเปิดอบรม หลักสูตร การเสริมศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีให้เป็นมืออาชีพ ครั้งที่ 5 ในพื้นที่ภาคตะวันออก (30 พ.ค. 2561)
กตส.เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา (28 พ.ค. 2561)
กตส. เข้าร่วมชมพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (28 พ.ค. 2561)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (28 พ.ค. 2561)
อตส. ร่วมบรรยายพิเศษในการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเสริมศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีให้เป็นมืออาชีพ ครั้งที่ 4 ในพื้นที่ภาคกลาง (25 พ.ค. 2561)
รตส. ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้วิจัยจากวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เพื่อสัมภาษณ์การทดลองดำเนินการรูปแบบการทำงานในลักษณะราชการส่วนภูมิภาคของกรมฯ (25 พ.ค. 2561)
รตส. ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการปรับโครงสร้างของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (25 พ.ค. 2561)
กตส. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสบริษัท พีเอ็มจีคอร์ปอเรชั่น จำกัด ครบรอบ 16 ปี และสถานีโทรทัศน์ Smart SME ครบรอบ 5 ปี (25 พ.ค. 2561)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional