Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> แจ้งข่าวประจำวัน
แจ้งข่าวประจำวัน
(pm13) สตส.ยโสธร โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
(pm12) สตส.กำแพงเพชร โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
(pm 11) สตส.เชียงใหม่ โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
โอนครั้งที่ 147 งบดำเนินงาน ผลผลิต 4
โอนครั้งที่ 146 งบบุคลากร (พนักงานราชการ) ผลผลิต 4
โอนครั้งที่ 145 งบบุคลากร (พนักงานราชการ) ผลผลิต 1
โอนครั้งที่ 144 งบบุคลากร (พนักงานราชการ) ผลผลิต 4
โอนครั้งที่ 143 งบบุคลากร (พนักงานราชการ) ผลผลิต 1
โอนครั้งที่ 142 งบลงทุน (สิ่งก่อสร้าง) ผลผลิต 1
โอนครั้งที่ 141 งบดำเนินงาน ผลผลิต 1
โอนครั้งที่ 140 งบดำเนินงาน ผลผลิต 1
โอนครั้งที่ 139 งบลงทุน ผลผลิต 1
โอนครั้งที่ 138 งบลงทุน (สิ่งก่อสร้าง) ผลผลิต 1
(pm 10) สตส.หนองคาย โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
(pm 9) สตส.ราชบุรี โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
(pm 8) สตส.นครศรีธรรมราช โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
(pm 7) สตส.อยุธยา โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
(pm 6) สตส.เชียงราย โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
(pm5) สตส.ตรัง โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
โอนครั้งที่ 137 งบดำเนินงาน ผลผลิต 1
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 [109] 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional