Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2552
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2552 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2552
สตส.ชลบุรี เดินหน้าพลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกรฯ ปี 53 (29 ธ.ค. 2552)
สตส.หนองบัวลำภู สนับสนุนศักยภาพด้านการบริหารการเงินในโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (29 ธ.ค. 2552)
สตส.สงขลา สร้างวิถีพอเพียง ส่งสริมจัดทำบัญชีรับ-จ่าย (29 ธ.ค. 2552)
คณะกรรมการกำกับนโยบายฯ ประชุมติดตามงานและพิจารณาการจัดทำงบประมาณประจำปี 2554 (29 ธ.ค. 2552)
Training Program Day...เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดลำปาง (28 ธ.ค. 2552)
สตส.จันทบุรี จัด "คลินิกบัญชี" เสริมสร้างวินัยทางการออม (28 ธ.ค. 2552)
สตส.พระนครศรีอยุธยา ส่งเสริมการจัดทำบัญชี ในโครงการหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ (28 ธ.ค. 2552)
สตส.ยะลา สอนแนะทำบัญชี เสริมสร้างความพอเพียง (28 ธ.ค. 2552)
สตส.ยโสธร นำองค์ความรู้ด้านบัญชี ร่วมสร้างฐานเข้มแข็งในครัวเรือน และมั่นคงในอาชีพ (28 ธ.ค. 2552)
สตส.อ่างทอง จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันเกษตรกร พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (28 ธ.ค. 2552)
สตส.สตูล สอนบัญชีในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ (25 ธ.ค. 2552)
สตส.พังงา จัดคลินิกเคลื่อนที่แนะนำความรู้ด้านบัญชี (25 ธ.ค. 2552)
ตรวจบัญชีฯจัดประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือสถาบันการศึกษา เตรียมเปิดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนานักศึกษารองรับงานสอบบัญชีสหกรณ์ (25 ธ.ค. 2552)
สตส.มุกดาหาร ออกหน่วยบริการด้านบัญชี (25 ธ.ค. 2552)
สตส.สตูล จัดสัมมนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีในการสร้างระบบการควบคุมภายในภาคประชาชน (25 ธ.ค. 2552)
สตส.นครนายก จัดคลินิกแนะแนวความรู้ด้านบัญชีนำไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน (24 ธ.ค. 2552)
สตส.พัทลุง ร่วมจัดนิทรรศการ "คลินิกบัญชี" ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ (24 ธ.ค. 2552)
สุขภาพ...หลักประกันความมั่นคง สิทธิประโยชน์พนักงานราชการที่ กตส.ใส่ใจ...ดูแล (24 ธ.ค. 2552)
‘ศรีประจันต์’ ต้นแบบสหกรณ์ยุคใหม่ จาก COOP HUB สู่การวางกลยุทธ์ธุรกิจ (24 ธ.ค. 2552)
สตส.กทม. อบรมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีสร้างวิทยากรแนะระบบควบคุมภายใน (24 ธ.ค. 2552)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional