Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2562
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2562 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2562
รตส. ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการและศึกษาดูงาน ณ โรงงานแปรรูปน้ำนมดิบ สหกรณ์การเกษตรเมืองสุพรรณบุรี จำกัด (11 พ.ย. 2562)
กตส.เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ” (6 พ.ย. 2562)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ วัดสุรชายาราม จ.ราชบุรี (6 พ.ย. 2562)
กตส. จัดพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดสุรชายาราม จ.ราชบุรี (6 พ.ย. 2562)
กตส.จัดประชุมการบริหารจัดการภารกิจกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ปีงบประมาณ 2563 (6 พ.ย. 2562)
กตส.ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกษ. ประจำปี 2562 (6 พ.ย. 2562)
กตส.แสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนา ธ.ก.ส. ครบรอบ 53 ปี (1 พ.ย. 2562)
กตส.จัดโครงการฝึกอาชีพเสริมรายได้ สำหรับข้าราชการบำเหน็จบำนาญ (1 พ.ย. 2562)
กตส.เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2562 ของขบวนการสหกรณ์ (31 ต.ค. 2562)
รตส.เข้าร่วมพิธีเปิดซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ (30 ต.ค. 2562)
ชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จำกัด เข้าพบอตส.เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร (28 ต.ค. 2562)
รตส.เข้าร่วมประชุมติดตามการระบาดของโรคไหม้คอรวงข้าวและลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงนาในพื้นที่จ.สุรินทร์ (28 ต.ค. 2562)
รตส.เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ (28 ต.ค. 2562)
รตส.เข้าร่วมประชุมคณะอำนวยการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2563 (22 ต.ค. 2562)
อตส.เป็นประธานการประชุมแนวทางการดำเนินงานของสำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี (22 ต.ค. 2562)
กตส.ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการจัดทำบัญชีและงบการเงินแก่สหกรณ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสหกรณ์ หลักสูตรการจัดทำบัญชีของสหกรณ์ขั้นสูง (22 ต.ค. 2562)
กตส.แสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบ 52 ปี (21 ต.ค. 2562)
กตส.แสดงความยินดีวันคล้ายวันก่อตั้งสถาบันการประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 58 ปี (21 ต.ค. 2562)
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด เข้าพบ อตส. เพื่อแสดงความคิดเห็นต่อร่างระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ฯ (17 ต.ค. 2562)
กตส.ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (15 ต.ค. 2562)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional