Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์หน้าหลัก >> ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลาง
ประกาศ ราคากลาง โครงการ จัดจ้างพิมพ์สมุดบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน สมุดต้นทุนประกอบอาชีพ (14 ธ.ค. 2560)
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (13 ธ.ค. 2560)
ประกาศราคากลางจัดจ้างพิมพ์สมุดบัญชี เอกสารแบบพิมพ์และบัญชีย่อยต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 (12 ธ.ค. 2560)
ประกาศ ราคากลาง โครงการจัดจ้างพิมพ์ปกรายงานกระดาษทำการและกระดาษรายงานสั้นยาว (7 ธ.ค. 2560)
ประกาศ ราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (7 ธ.ค. 2560)
ประกาศ ราคากลาง จัดซื้อวัสดุสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (17 ต.ค. 2560)
ประกาศ ราคากลาง โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและพนักงานเดินเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (12 ก.ย. 2560)
ประกาศ ราคากลาง เรื่องจัดจ้างโครงการเช่าวงจรสำหรับสืบค้นข้อมูล และวงจรสำหรับระบบ VPN พร้อมระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ก.ย. 2560)
ประกาศ ราคากลาง โครงการเช่าพื้นที่วางเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)และความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ก.ย. 2560)
ประกาศ ราคากลาง โครงการจัดจ้างพิมพ์สมุดบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน สมุดต้นทุนประกอบอาชีพ (5 ก.ย. 2560)
ประกาศ ราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 7 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2561 (23 ส.ค. 2560)
ประกาศ ราคากลาง โครงการจัดจ้างโครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีพิเศษ (23 ส.ค. 2560)
ประกาศ ราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 9 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีพิเศษ (23 ส.ค. 2560)
ประกาศ ราคากลาง โครงการจ้างเหมาจัดนิทรรศการและพิธีเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ประจำปี 2560 โดยวิธีพิเศษ (22 ส.ค. 2560)
ประกาศ ราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการบำรุงดูรักษาระบบบัญชีสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 (22 ส.ค. 2560)
ประกาศ ราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการบำรุงดูแลระบบตรวจสอบบัญชีคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 (22 ส.ค. 2560)
ประกาศ ราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการบำรุงดูแลรักษาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล ประจำปีงบประมาณ 2561 (22 ส.ค. 2560)
ประกาศ ราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแคบพร้อมหลังคาไฟเบอร์กาลส ขับเคลื่อน 2 ล้อ (18 ส.ค. 2560)
ประกาศ ราคากลาง โครงการจัดจ้างดำเนินการออกแบบและจัดทำบอร์ดนิทรรศการงาน"เกษตรไทยก้าวหน้าภายใต้ร่มพระบารมี" (10 ส.ค. 2560)
ประกาศ ราคากลาง โครงการจ้างจัดนิทรรศการในงานเฉลิมพระเกียรติฯ"สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ"ครั้งที่ 11 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯโดยวิธีตกลงราคา (1 ส.ค. 2560)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional