Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2558
ปี 2558
สตส.ลพบุรี จัดการอบรม หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นสูง (24 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 นายศุภชัย กุสลาศรัย หัวหน้าสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์ ณ โรงแรมริเวอร์วิว เพลส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สตส.กาญจนบุรี ร่วมกับโรงเรียนบ้านวังลาน และชมรมครูบัญชีจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการ "ชวนน้องทำบัญชี ถวายความดีเพื่อพ่อหลวง” (24 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 สตส.กาญจนบุรี จัดโครงการ "ชวนน้องทำบัญชี ถวายความดีเพื่อพ่อหลวง”และได้จัดนิทรรศการสอนน้องทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง
สตส.สงขลา ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ชมรมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) จังหวัดสงขลา (24 ธ.ค. 2557)
เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายสุมนต์ หาญศิริสวัสดิ์ หน.สตส.สงขลา ในฐานะกรรมการชมรมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) จังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
สตส.จันทบุรี ร่วมเป็นวิทยากรสอนแนะการจัดทำบัญชี ในโครงการผลิตกล้วยไข่คุณภาพเพื่อการส่งอออก (24 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 สตส.จันทบุรี บูรณาการร่วมกับสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี เป็นวิทยากรสอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพและบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน ในโครงการผลิตกล้วยไข่คุณภาพเพื่อการส่งอออก
สตส.เลย และ สตส.บึงกาฬ ร่วมจัดอบรมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี (24 ธ.ค. 2557)
เมื่อเร็วๆ นี้ นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ ผอ.สตท.5 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม หลักสูตร "การจัดทำบัญชีโครงการส่งเสริมสหกรณ์ กิจกรรมการผลิตทางการเกษตรและโครงการอาหารกลางวัน”
สตส. ลำพูนร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 87 พรรษา (24 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 สตส.ลำพูน นำโดย นางจีราภรณ์ เรืองฤาษี ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา
สตส.สงขลา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี” ภายใต้โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ ปี 2558 (24 ธ.ค. 2557)
เมื่อเร็ว ๆ นี้ สตส.สงขลา นำโดย นายสุมนต์ หาญศิริสวัสดิ์ หน.สตส.สงขลา เป็นประธานในเปิดพิธีการอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา
กตส. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้สอบบัญชี รุ่นที่ 3 (24 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 นางนฤมล พนาวงศ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 2 ชั้น 1 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สตส.สตูล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ หลักสูตร "อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ปี 2558” (24 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 สตส.สตูล นำโดย น.ส.ณิชาพร สังฆะโต หน.สตส.สตูล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ ณ ห้องประชุมสตส.สตูล
สตส.แม่ฮ่องสอน จัดโครงการเตรียมความพร้อมแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ตั้งใหม่ (24 ธ.ค. 2557)
เมื่อเร็วๆ นี้ สตส.แม่ฮ่องสอน นำโดย นายปัญจะ ภูมิพันธ์ เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีอาวุโส จัดโครงการเตรียมความพร้อมแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ตั้งใหม่ 1-3 ปี จำนวน 2 หลักสูตร ณ ที่ทำการสหกรณ์ไฟฟ้าพลังน้ำห้วยลาง จำกัด
ผู้แทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เข้าอวยพรปีใหม่ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และรองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (23 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 นายประเดิมชัย จันทน์เสนะ ผู้ช่วยผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เข้าอวยพรปีใหม่ นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ อาคาร 1 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สตท.4 ให้การต้อนรับ รมว.กษ. และ รมว.พาณิชย์ ในโอกาสลงพื้นที่พบปะเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจังหวัดยโสธร (23 ธ.ค. 2557)
นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.กษ.และพลเอกฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ รมว.พาณิชย์ ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรกุดชุม จำกัด จังหวัดยโสธร
สตส.ระยอง จัดอบรมโครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ หลักสูตร การพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ปีงบประมาณ 2558 (23 ธ.ค. 2557)
นายณัฐวุฒิ ก้อนซิ้ว หน.สตส.ระยอง เป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตร การพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี(ครูบัญชี) ปีงบประมาณ 2558 ณ ห้องศรีสุวรรณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง
สตส.สุราษฎร์ธานี จัดอบรมเปาบุ้นจิ้นจิ๋ว หลักสูตร "ต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา (23 ธ.ค. 2557)
สตส.ระยอง จัดอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี หลักสูตร คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน และหลักสูตร เจ้าหน้าที่บัญชีขั้นพื้นฐาน (23 ธ.ค. 2557)
กตส. นำสื่อมวลชน ลงพื้นที่ศึกษาดูงานโครงการ "ชุมชนคนรักการทำบัญชี ถวายความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน” (23 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำคณะสื่อมวลชน ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ "ชุมชนคนรักการทำบัญชี ถวายความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน” ณ ชุมชนบ้านร้องส้มป่อย จังหวัดเชียงใหม่
สตส. สมุทรปราการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ในโครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ ปี 2558 (23 ธ.ค. 2557)
สตส.สมุทรปราการ นำโดย นางละออง พุทธเสน หัวหน้าสำนักงานฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อนำไปถ่ายทอด ให้กับเกษตรกร ให้รู้จักการประหยัดอดออม ฯลฯ โดยมี อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี จำนวน 24 คน เข้ารับการอบรม
สตส. ตราด จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี หลักสูตร เจ้าหน้าที่บัญชี ขั้นพื้นฐาน (23 ธ.ค. 2557)
เมื่อเร็วๆ นี้ สตส.ตราด นำโดย นางสาวภัทรพร อมรธีระกุล หัวหน้าสำนักงานฯ จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี หลักสูตร เจ้าหน้าที่บัญชีขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด
สตส. ขอนแก่น จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 (23 ธ.ค. 2557)
เมื่อเร็วๆ นี้ สตส.ขอนแก่น นำโดย นางสุนันทา เทพสาร หัวหน้าสำนักงานฯ จัดประชุมสำนักงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 เพื่อรับฟังข้อมูลข่าวสาร ติดตามการปฏิบัติงาน โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง เข้าร่วมประชุม
สตส. ตราด จัดโครงการเตรียมความพร้อมแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตั้งใหม่ และโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชี หลักสูตร คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ขั้นพื้นฐาน (23 ธ.ค. 2557)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 [75] 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional