Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2551
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2551 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2551
เลย จัดอบรมหลักสูตร “ผู้สอบบัญชี และผู้ช่วยผู้สอบบัญชี” (17 พ.ย. 2551)
สตส.ชัยนาท จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมระบบบัญชี Version 2 (17 พ.ย. 2551)
ขอนแก่น จัดอบรมโครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชี (17 พ.ย. 2551)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 จัดอบรมหลักสูตร “กลยุทธ์การกำกับแนะนำด้านการเงินการบัญชี” (17 พ.ย. 2551)
ประจวบคีรีขันธ์...บัญชีครัวเรือนเคลื่อนที่ (17 พ.ย. 2551)
ชัยภูมิ แนะชาวบ้าน...ทำบัญชี (14 พ.ย. 2551)
อุดรธานี จัดอบรมหลักสูตร “ผู้สอบบัญชีและผู้ช่วยผู้สอบบัญชี” รุ่นที่ 2 (14 พ.ย. 2551)
นราธิวาส นำบัญชี...ร่วมงาน "คลินิกแก้ไขปัญหาความยากจน" (14 พ.ย. 2551)
ระนอง จัดอบรมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (13 พ.ย. 2551)
นครพนม จัดอบรมโครงการลดภาระหนี้ (13 พ.ย. 2551)
“เรื่องเล่าเช้านี้กับรัฐมนตรีธีระชัย” (13 พ.ย. 2551)
ส่งเสริมการจัดทำบัญชีวิสาหกิจชุมชน (13 พ.ย. 2551)
ขอนแก่น อบรม โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภท เวอร์ชั่น 2 (13 พ.ย. 2551)
คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ เยือนกรมตรวจฯ (12 พ.ย. 2551)
CFSAWS : ss ...รางวัล "คุณภาพการให้บริการประชาชน" ประจำปี 2551 (12 พ.ย. 2551)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จับมือ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ลงนามความร่วมมือสร้างความเข้มแข็งแก่วิสาหกิจชุมชนด้วยบัญชี (12 พ.ย. 2551)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 ซักซ้อมการปฏิบัติงานปี 2552 (10 พ.ย. 2551)
ตามรอยพระราชดำริ “ ครูบัญชีสู่วิถีชีวิตพอเพียง ” (7 พ.ย. 2551)
ขอนแก่น จัดโครงการ “พัฒนาชีวิตด้วยบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน” (7 พ.ย. 2551)
กรมตรวจฯ สร้างความเข้าใจในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จ (7 พ.ย. 2551)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional