Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2552
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2552 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2552
กรมตรวจบัญชีฯเร่งสร้างผู้สอบบัญชีอัดแน่นคุณภาพ มาตรฐาน (9 ต.ค. 2552)
กรมตรวจบัญชีฯร่วมกับ ซี.ซี.เอฟ.อบรมพัฒนาการเงิน-บัญชี แบบพอเพียง 21 จังหวัด (9 ต.ค. 2552)
สตส.จันทบุรี จัดนิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน (7 ต.ค. 2552)
อธิบดีกรมตรวจฯ ร่วมเสวนางานประชุมสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2552 ของสำนักงาน ก.พ.ร. (5 ต.ค. 2552)
สตส.สมุทรปราการ สร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินการพลิกฟื้นธุรกิจฯ ให้กับสหกรณ์ต้นแบบ (2 ต.ค. 2552)
แสดงความยินดีกับอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์คนใหม่ (1 ต.ค. 2552)
MOBILE VISIT DAY นครพนม (1 ต.ค. 2552)
ครูบัญชีดีเด่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์...ในงานวันรณรงค์ข้าวลุ่มน้ำปากพนัง (1 ต.ค. 2552)
อธิบดีกรมตรวจฯ ร่วมแสดงความยินดี 37 ปี กรมส่งเสริมสหกรณ์ (1 ต.ค. 2552)
สตส.ตรัง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร" (29 ก.ย. 2552)
สตท.2 ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงาน ปี 2553 (29 ก.ย. 2552)
สตส.พระนครศรีอยุธยา บริการคลินิกบัญชี ในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" (28 ก.ย. 2552)
สตส.สกลนคร ประชุมขับเคลื่อนโครงการพลิกฟื้นฯ (28 ก.ย. 2552)
งานวันลองกอง...ของดีเมืองนราธิวาส ประจำปี 2552 (28 ก.ย. 2552)
สตส.สงขลา สอนแนะบัญชี...สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน (28 ก.ย. 2552)
เครือข่ายชมรมผู้ตรวจสอบกิจการในพื้นที่ สตท.2 ระดมสมอง...หารือแนวทางการดำเนินงานชมรมฯ (28 ก.ย. 2552)
ผู้เชี่ยวชาญร่วมคัดเลือกสหกรณ์ภาคการเกษตรต้นแบบ DEA (24 ก.ย. 2552)
ก้าวต่อไปของเครื่องมือทางการเงิน SEVA สู่สหกรณ์นอกภาคเกษตร (24 ก.ย. 2552)
ตรวจบัญชีสหกรณ์ ศึกษาดูงานการดำเนินงานสหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด (22 ก.ย. 2552)
เปิดศูนย์ข้อมูล CAD HUB ระดับภาคที่จังหวัดขอนแก่น (22 ก.ย. 2552)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional