Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2562
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2562 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2562
กตส.จัดประชุมกระบวนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน (24 ก.ค. 2562)
กตส.ติดตามโครงการทำบัญชีส่งเสริมการออมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ โรงเรียนประภาสวิทยา (24 ก.ค. 2562)
กตส. เข้าติดตามโครงการทำบัญชีส่งเสริมการออมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค (24 ก.ค. 2562)
กตส.เข้าติดตามกลุ่มเป้าหมายในโครงการทำบัญชีส่งเสริมการออมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ (24 ก.ค. 2562)
อตส.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สตท.4 (24 ก.ค. 2562)
อตส.เยี่ยมชมการดำเนินงานของ สกก.เมืองอุบลราชธานี จำกัด (24 ก.ค. 2562)
อตส.แถลงสถานการณ์ทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (24 ก.ค. 2562)
กตส.จัดอบรมหลักสูตร เคล็ดลับการตรวจสอบด้านเงินลงทุน (24 ก.ค. 2562)
อตส.นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ ศพก.บ้านโคกเจริญ จ.อำนาจเจริญ (24 ก.ค. 2562)
กตส.เข้าติดตามโครงการทำบัญชีส่งเสริมการออมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์ และโรงเรียนวัดปลูกศรัทธา (24 ก.ค. 2562)
กตส.ติดตามโครงการทำบัญชีส่งเสริมการออมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ (24 ก.ค. 2562)
สตท.7 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการเขียนรายงานผลการตรวจสอบบัญชีอย่างมีคุณภาพ (19 ก.ค. 2562)
กตส.เข้าติดตามโครงการทำบัญชีส่งเสริมการออมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (19 ก.ค. 2562)
รมว.กษ.และคณะรมช.กษ. เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงฯ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ (19 ก.ค. 2562)
รตส. ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ สตส.แม่ฮ่องสอน (18 ก.ค. 2562)
กตส. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาการยางแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 ครบรอบปีที่ 4 (15 ก.ค. 2562)
กตส.เข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2562 (12 ก.ค. 2562)
กตส.จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 (12 ก.ค. 2562)
กตส.เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการจัดทำบัญชีและงบการเงินแก่สหกรณ์ หลักสูตร การจัดทำบัญชีของสหกรณ์สูง (12 ก.ค. 2562)
กตส.นำองค์ความรู้ด้านบัญชีเชื่อมโยงกิจกรรมสหกรณ์ใน รร.ตชด. สนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (12 ก.ค. 2562)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional