Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์หน้าหลัก >> ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลาง
ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงดูแลรักษาระบบงานโปรแกรมข้อมูลโครงการพัฒนาระบบงานด้านบัญชีรายบุคคล ปีงบประมาณ 2557 (22 เม.ย. 2557)
ประกาศ เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 7 เครื่อง (10 เม.ย. 2557)
ประกาศ เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ชุดเครื่องเสียง) (8 เม.ย. 2557)
ประกาศ เรื่อง จ้างทำบอร์ดนิทรรศการ 62 ปี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (18 มี.ค. 2557)
ประกาศ เรื่อง จ้างเหมาบริการบำรุงดูแลรักษาระบบงานโปรแกรมฐานข้อมูลโครงการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2557 (18 มี.ค. 2557)
ประกาศ เรื่อง จัดจ้างเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 8 คัน (18 มี.ค. 2557)
ประกาศ เรื่อง จ้างเหมาทำโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณพร้อมซองผ้าไหม (21 ม.ค. 2557)
ประกาศ เรื่อง ราคากลางซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 2 คัน ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (21 ม.ค. 2557)
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงดูแลรักษาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (13 ม.ค. 2557)
ประกาศ เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาบริการบำรุงดูแลรักษาระบบตรวจสอบบัญชีคอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ 2557 (8 ม.ค. 2557)
ประกาศ เรื่อง ราคากลางจ้างค่าบริการถ่ายทอด (Web Conference) (17 ธ.ค. 2556)
ประกาศ เรื่อง ราคากลางจ้างผลิตสื่อโครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2557 (17 ธ.ค. 2556)
ประกาศ เรื่อง จัดจ้างเช่ารถนั่งส่วนกลางพร้อมพนักงานขับรถยนต์ (3 ธ.ค. 2556)
ประกาศ ราคากลาง จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 9 คน ปี 2557 (20 พ.ย. 2556)
ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (18 พ.ย. 2556)
ประกาศ เรื่อง จ้างพิมพ์สมุดบัญชีเพื่อใช้ในการสอนแนะนำการจัดทำบัญชี (12 พ.ย. 2556)
ประกาศ เรื่อง เช่าพื้นที่วางเครื่องแม่ข่าย (Server) ปี 2557 (8 พ.ย. 2556)
ประกาศ เรื่อง ราคาซื้อครุภัณฑ์ Smart TV สำหรับโครงการศูนย์ข้อมูลต้นทุนอาชีพประกอบการตัดสินใจของเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (5 พ.ย. 2556)
ประกาศ จ้างเหมาพนักงานขับรถ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปี 2557 (5 พ.ย. 2556)
ประกาศ เรื่อง จ้างบำรุงรักษาระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (AntiVirus) (10 ก.ย. 2556)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional