Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2551
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2551 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2551
สงขลา แนะนำบัญชีครัวเรือนสร้างสายใยรักแห่งครอบครัว (24 พ.ย. 2551)
พะเยา...นำบัญชีครัวเรือนเคลื่อนที่ (24 พ.ย. 2551)
สมุทรสาคร...เสนอข้อมูลสหกรณ์ด้านประมง (24 พ.ย. 2551)
กรมตรวจฯ ประชุมจัดทำ "คู่มือการสอบทานงานสอบบัญชี" (24 พ.ย. 2551)
สตท.9 จัดอบรมหลักสูตร "การจัดทำงบทดลองและงบการเงิน" ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (24 พ.ย. 2551)
กรมตรวจฯ เตรียมการพัฒนาบุคลากรให้เป็นที่ปรึกษาสหกรณ์แบบมืออาชีพ (21 พ.ย. 2551)
เกษตรฯ...ปล่อยคาราวานปุ๋ยยูเรียช่วยเหลือเกษตรกร (21 พ.ย. 2551)
หนองคาย จัดอบรมหลักสูตร "ไอที" ให้กับสหกรณ์การเกษตร (21 พ.ย. 2551)
นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (20 พ.ย. 2551)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ร่วมถวายดอกไม้จันทน์ ถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ (20 พ.ย. 2551)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 จัดอบรมหลักสูตร "เสริมสร้างองค์ความรู้บุคลากร" (20 พ.ย. 2551)
ขอนแก่น ต้อนรับ...รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ตรวจเยี่ยมสำนักงานฯ (20 พ.ย. 2551)
กรมตรวจฯ จัดอบรมหลักสูตร "ข้าราชการใหม่" (19 พ.ย. 2551)
ภูเก็ตประชุมร่วมชมรมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีระดับภาค 8 (19 พ.ย. 2551)
เพชรบุรี นำบัญชี...สู่ประชาชนในเขตปฏิรูปที่ดิน (19 พ.ย. 2551)
นราธิวาส ร่วมงาน "คลินิกแก้ไขปัญหาความยากจน" (19 พ.ย. 2551)
สมุทรสาคร สอนแนะการจัดทำบัญชี (19 พ.ย. 2551)
หนองบัวลำภู...ร่วมสำรวจพื้นที่นา เตรียมพร้อมการไถกลบตอซังข้าวในโครงการพลิกฟื้นธนาคารควายไถนา (19 พ.ย. 2551)
เพชรบูรณ์ บูรณาการ...ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ (18 พ.ย. 2551)
สมุทรสงคราม นำบัญชีครัวเรือนร่วมงานลอยกระทง (17 พ.ย. 2551)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional