Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2562
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2562 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2562
อตส.เข้าร่วมพิธีปิดการอบรมและมอบวุฒิบัตร หลักสูตรหัวหน้าสำนักงาน รุ่นที่ 2 (7 ส.ค. 2562)
กตส.จัดอบรม หลักสูตร หัวหน้าสำนักงาน รุ่นที่ 2 (7 ส.ค. 2562)
กตส.ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย (7 ส.ค. 2562)
สตท.7 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เหลียวหลัง แลหน้า สู่การพัฒนางานสอบบัญชี 2563” (7 ส.ค. 2562)
อตส.เข้าร่วมประชุมการมอบนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (5 ส.ค. 2562)
อตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สตท.10 และ สตส.เพชรบุรี (5 ส.ค. 2562)
อตส.เข้าร่วมรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ จ.เพชรบุรี และ จ.ประจวบคีรีขันธ์ (5 ส.ค. 2562)
อตส.เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2562 (5 ส.ค. 2562)
รตส.เป็นประธานการประชุมเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพื่อรองรับระบบราชการ 4.0 (5 ส.ค. 2562)
กตส.ร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2562 (5 ส.ค. 2562)
รตส. ร่วมพิธีเปิดงานโครงการ "เกษตรวิชญา" เฉลิมพระเกียรติฯ (1 ส.ค. 2562)
อตส.ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ณ จังหวัดสุรินทร์ (31 ก.ค. 2562)
กตส.จัดประชุมหารือโครงการสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์ จัดทำบัญชีและงบการเงินได้ (30 ก.ค. 2562)
กตส.ร่วมพิธีถวายสัตย์เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน (30 ก.ค. 2562)
กตส.ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา (30 ก.ค. 2562)
ผู้บริหารกตส. ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (26 ก.ค. 2562)
กตส.จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562 (26 ก.ค. 2562)
กตส.ร่วมงานแถลงข่าวงาน "สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้ บรมราชินีนาถ” (26 ก.ค. 2562)
ผู้บริหาร กตส.ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 (25 ก.ค. 2562)
กตส.ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562 (25 ก.ค. 2562)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional