Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์หน้าหลัก >> ปี 2561
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2561 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2561
กตส.จัดพิธีประกาศเกียรติคุณและงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 (10 ก.ย. 2561)
กตส.จัดพิธีมอบรางวัลนวัตกรรมการปฏิบัติงานเพื่อการแบ่งปันความรู้ (10 ก.ย. 2561)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดประชุมสัมมนาวิชาการ "เตรียมความพร้อมสู่ปี ๒๕๖๒ สร้างสมดุลแห่งการพัฒนา สานงานประชารัฐเพื่อความยั่งยืน” (10 ก.ย. 2561)
กตส. จัดการอบรมซักซ้อมการปฏิบัติงาน เรื่อง "แนวทางการประเมินคุณภาพงานสอบบัญชี” (10 ก.ย. 2561)
กตส. จัดประชุมสัมมนาวิชาการ เตรียมความพร้อมสู่ปี 2562 (10 ก.ย. 2561)
รตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ทุเรียน) (10 ก.ย. 2561)
กตส. ร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (4 ก.ย. 2561)
รตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง (3 ก.ย. 2561)
อตส.เข้าร่วมพิธีเปิดงาน "เกษตรสร้างชาติ” ในวาระ กรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบ 50 ปี (31 ส.ค. 2561)
กตส.เข้าร่วมพิธี MOU เสริมสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ (30 ส.ค. 2561)
กตส. จัดประชุมทีมจัดทำข้อมูลการเชื่อมโยงธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ ครั้งที่ 3/2561 (28 ส.ค. 2561)
กตส. จัดการประชุมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์จัดทำบัญชีและงบการเงินได้ (28 ส.ค. 2561)
อตส. เป็นประธานมอบวุฒิบัตรและปิดการอบรม หลักสูตร หัวหน้าสำนักงาน ปี 2561 (28 ส.ค. 2561)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หนุนเยาวชนใช้บัญชีพัฒนาคุณภาพชีวิต ผ่านระบบสหกรณ์โรงเรียน (27 ส.ค. 2561)
กตส. จัดประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 4/2561 (27 ส.ค. 2561)
อตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สตส.สุพรรณบุรี (24 ส.ค. 2561)
อตส. นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ จ.สุพรรณบุรี (24 ส.ค. 2561)
กตส. จัดอบรมพัฒนาความรู้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ประจำปี 2561 หลักสูตรที่ 2 เรื่อง เจาะลึกการจัดทำกระดาษทำการ จับประเด็นสำคัญ (24 ส.ค. 2561)
อตส. ร่วมให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรี ในโอกาสลงพื้นที่พบปะประชาชนจังหวัดชุมพร (22 ส.ค. 2561)
อตส. เป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตร หัวหน้าสำนักงาน ปี 2561 (22 ส.ค. 2561)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional