Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2558
ปี 2558
สตท.1 จัดอบรมหลักสูตร โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ ปี 2558 (3 ก.พ. 2558)
เมื่อวันที่ 28 – 30 มกราคม 2558 สตท.1 จัดอบรมหลักสูตร โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ ปี 2558 สำหรับข้าราชการที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. จำกัด (สกต.) หรือสหกรณ์ที่กำหนดเป้าหมาย
สตส.พะเยา ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯและโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ (3 ก.พ. 2558)
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 สตส.พะเยา นำโดย นางธิติพร มิ่งเชื้อ หน.สตส.พะเยา เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
สตส.ฉะเชิงเทรา จัดอบรมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ชุมชนคนรักการทำบัญชีถวายความดีเพื่อพ่อหลวงของแผ่นดิน" (3 ก.พ. 2558)
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 สตส.ฉะเชิงเทรา นำโดย นางเบญจมาศ ประพฤติธรรม นว.ตบ.ชำนาญการ จัดอบรม โดยได้สอนแนะการจัดทำบัญชี
สตท.3 จัดอบรมหลักสูตร "โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์”สำหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ (2 ก.พ. 2558)
เมื่อวันที่ 28 – 30 มกราคม 2558 สตท. 3 จัดอบรม หลักสูตร"โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์” สำหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เพื่อให้บุคลากรของสหกรณ์ได้รับความรู้ความเข้าใจ ณ อาคารบูรณวิทยาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
กตส. จัดโครงการ "ส่งความสุขให้น้องน้อยบนดอยสูง" ณ รร.ตชด.บ้านหมันขาว จ.เลย (2 ก.พ. 2558)
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำโดย นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนตชด.บ้านหมันขาว พร้อมทั้งมอบเงินกองทุนอาหารกลางวัน
รตส. ลงพื้นที่คัดเลือกเกษตรกรดีเด่นสาขาบัญชีฟาร์มระดับประเทศ ประจำปี 2558 ณ จ.สมุทรปราการ (2 ก.พ. 2558)
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 นางนฤมล พนาวงศ์ รองอธิบดีฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ระดับประเทศ ประจำปี 2558 ลงพื้นที่ประเมินผลงานของ นายสุรชัย แซ่จิว เกษตรกรดีเด่นสาขาบัญชีฟาร์ม
สตส.แพร่ จัดกิจกรรม "ส่งความสุขให้น้องน้อยบนดอยสูง”และติดตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (2 ก.พ. 2558)
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 สตส.แพร่ นำโดยนายสมศักดิ์ ตาทิพย์ หัวหน้าสำนักงานฯ จัดกิจกรรม "ส่งความสุขให้น้องน้อยบนดอยสูง” ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าวะ (ราษฎร์บำรุง) จังหวัดแพร่
สตส. เชียงใหม่ จัดงานนิทรรศการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ (2 ก.พ. 2558)
สตส.เพชรบุรี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการแผนปฏิบัติการพัฒนาด้านการเกษตรระดับจังหวัด (2 ก.พ. 2558)
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 สตส.เพชรบุรี นำโดย นางชุติมา เชาวลิต นว.ตบ.ชำนาญการ สตส.เพชรบุรี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการแผนปฏิบัติการพัฒนาด้านการเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2558
สตส. ชุมพร จัดอบรมโครงการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีตามโครงการพระราชดำริ หลักสูตร การบันทึกบัญชีในโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ (2 ก.พ. 2558)
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 สตส.ชุมพร จัดการอบรมโครงการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีตามโครงการพระราชดำริ สำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 7 โรงเรียน
สตส.อุดรธานี จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ มอบอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเทพภูเงิน อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี (30 ม.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 สตส.อุดรธานี นำโดย นายมงคล พวงศรี หัวหน้าสำนักงานฯ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์แก่นักเรียนโรงเรียนตชด.บ้านเทพภูเงิน จ.อุดรธานี
สตส.เชียงราย ร่วมจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ (30 ม.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 สตส.เชียงราย นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานฯ ร่วมจัดงาน "คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โดยมี ดร.อรรถ สมร่าง นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ เป็นประธาน
สตส.ขอนแก่น ร่วมจัดนิทรรศการงานเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2558 (30 ม.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 นางสุนันทา เทพสาร หัวหน้าสำนักงานฯ ร่วมจัดนิทรรศการงานเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2558 โดยมีนายอำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี
รตส. ร่วมลงพื้นที่ประเมินครูบัญชีดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ประจำปี 2558 รอบที่ 2 จ.เชียงราย (30 ม.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 นางนฤมล พนาวงศ์ รองอธิบดีฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินผลงานของเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ระดับกรม ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย
สตส. เชียงใหม่ จัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ "กีฬาฮาเฮ” ครั้งที่ 3 (30 ม.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ "กีฬาฮาเฮ” ครั้งที่ 3 ณ ลานกีฬาโรงแรมโรงแรม เบลล์วิลล่ารีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่
สตท.2 จัดอบรม หลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะ การตรวจสอบด้วยเทคโนโลยี (30 ม.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 นำโดย นางสาววารุณี วุฒิสาร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านบัญชี
สตส.เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุม เรื่อง การปฏิบัติงานสอบบัญชีกับมุมมองการดำเนินธุรกิจรูปแบบใหม่ของสหกรณ์ (30 ม.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 21 – 22 มกราคม 2558 สตส.เชียงใหม่ นำโดย นายอนุพงษ์ ใจดี หัวหน้าสำนักงานฯ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ โรงแรมเบลล์วิลล่า รีสอร์ท ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
สตท.9 จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์ หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน ขั้นกลาง และขั้นสูง (30 ม.ค. 2558)
กตส. จัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานสอบบัญชี เรื่อง "การควบคุมคุณภาพสำนักงานสอบบัญชี” (30 ม.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานสอบบัญชี ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
สตส.ยะลา จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (30 ม.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 20 - 23 มกราคม 2558 สตส.ยะลา นำโดยนางสาวสุรางค์ สังขะสัญญา หัวหน้าสำนักงานฯ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 [60] 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional