Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2558
ปี 2558
สตส.สมุทรปราการ ร่วมจัดโครงการหน่วยเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (26 ก.พ. 2558)
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 สตส.สมุทรปราการ นำโดย นางเพ็ชรรัตน์ นาควัชรญาณ นว.ตบ.ชำนาญการ และบุคลากรในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมและให้บริการสอนแนะการจัดทำบัญชี
สตส.พิษณุโลก ร่วมจัดงานโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ปีงบประมาณ 2558 (26 ก.พ. 2558)
เมื่อวันที่ 18 ก.พ.58 สตส.พิษณุโลก นำโดย นายวรรณรัตน์ สุภาบุตร นว.ตบ.ชำนาญการ ร่วมจัดงานโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ ฯ ณ โรงเรียนวัดบ้านหนองปรือ หมู่ 1 ต.บ้านกร่าง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
คณะกรรมการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2558 ลงพื้นที่ดูงานวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตข้าวบ้านบัวโคก จ.บึงกาฬ (26 ก.พ. 2558)
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 นางนฤมล พนาวงศ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ประเมินผลงานฯ
ชมรมข้าราชการบำเหน็จบำนาญกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 (26 ก.พ. 2558)
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 นายอนันต์ ชำนาญกิจ ประธานชมรม ข้าราชการบำเหน็จบำนาญกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานใน พิธีสงฆ์เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่อดีตข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ผู้ล่วงลับไปแล้ว พร้อมทั้งจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
สตส.มุกดาหาร ออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ และโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” (25 ก.พ. 2558)
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 นายวิศิษฏ์ เหลืองรุ่งโรจน์ หัวหน้าสำนักงานฯ ร่วมจัดนิทรรศการ "คลินิกบัญชี” โดยมี นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดงาน
สตท.4 ร่วมกับไอที สตส.ศรีสะเกษ และ สตส.อุบลราชธานีลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (25 ก.พ. 2558)
เมื่อวันที่ 16 – 20 กุมภาพันธ์ 2558 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สตท.4 ร่วมกับฝ่ายไอที สตส.ศรีสะเกษและสตส.อุบลราชธานี ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรม
สตส.เลย ออกหน่วยบริการด้านบัญชี ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ โครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ (25 ก.พ. 2558)
สตส.ลำปาง ร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดลำปาง (25 ก.พ. 2558)
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 สตส.ลำปาง นำโดย นางพจนีย์ แสนลา หน.สตส.ลำปาง เข้าร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดลำปาง กับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดลำปาง เพื่อพบปะสังสรรค์ และร่วมหารือข้อราชการอย่างไม่เป็นทางการ
สตส.นครนายก จัดนิทรรศการคลินิกบัญชี ในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชนจังหวัดนครนายก" ครั้งที่ 5 (25 ก.พ. 2558)
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 สตส.นครนายก นำโดย นางดวงใจ สมโภชน์ นว.ตบ.ชำนาญการ ร่วมจัดนิทรรศการคลินิกบัญชี
เปิดกระปุกเงินออม เพิ่มยอดบัญชีเงินฝาก ในกิจกรรม "ออมทุกวันสร้างภูมิคุ้มกันเพื่ออนาคต ครั้งที่ 1/2558” (24 ก.พ. 2558)
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 สมาชิกเงินออมกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมกันเปิดกระปุกออมสิน ในกิจกรรม "ออมทุกวันสร้างภูมิคุ้มกันเพื่ออนาคตครั้งที่ 1/2558" โดยได้รับความร่วมมือจากสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กตส.ร่วมจัดงาน "99 ปี สหกรณ์ไทย รวมน้ำใจปวงประชา ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ถวายพ่อของแผ่นดิน” (24 ก.พ. 2558)
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 นายอำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงเกษตรฯ เป็นประธานเปิดงาน "99 ปี สหกรณ์ไทยรวมน้ำใจปวงประชา ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ถวายพ่อของแผ่นดิน” งานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2558
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมจัดคลินิกบัญชี ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ (24 ก.พ. 2558)
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 นางจุไรรัตน์ เทพบุรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ณ บ้านตาโกน ต.ตาโกน อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ
สตส.ระยอง เสริมทักษะด้านบัญชี ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ (24 ก.พ. 2558)
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระยองนำโดย นายณัฐวุฒิ ก้อนซิ้ว หน.สตส.ระยอง ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง
สตท.9 ร่วมกับไอที สตส.ตรัง ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (24 ก.พ. 2558)
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 น.ส.วิภา เจริญศิริสุนทร ผอ.สตท.9 นำทีมงานกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สตท.9 ร่วมกับทีมงานไอทีสตส.ตรัง ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมของสหกรณ์การเกษตร
สตส.ลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงานเปิดโครงการพัฒนาเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพระดับจังหวัด (24 ก.พ. 2558)
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางพจนีย์ แสนลา หน.สตส.ลำปาง ร่วมงานเปิดโครงการฯ ณ วัดม่อนเจริญธรรม ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
สตส. ตราด สอนแนะการจัดทำบัญชี ในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ (23 ก.พ. 2558)
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 สตส.ตราด นำโดย นางเสาวนิตย์ นันทะลัย หน.สตส. ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
สตส. นครพนม ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชนุเคราะห์ฯ (23 ก.พ. 2558)
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 สตส.นครพนม นำโดย นางสาวกฤติยา พงษ์ประวัติ หน.สตส.พร้อมด้วยบุคคลากรในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชนุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
กตส.จัดประชุมสัมมนาสหกรณ์ เรื่อง "ตรวจสุขภาพสหกรณ์ผ่านงบการเงิน" รุ่นที่ 4 (23 ก.พ. 2558)
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาสหกรณ์ เรื่อง "ตรวจสุขภาพสหกรณ์ผ่านงบการเงิน” รุ่นที่ 4 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์แอนด์รีสอร์ท จ.สงขลา
สตส. ภูเก็ต ร่วมประชุมใหญ่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขภูเก็ต จำกัด (23 ก.พ. 2558)
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 นางจุฑามาศ เมืองสง หน. สตส.ภูเก็ต เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขภูเก็ต จำกัด ณ ห้องประชุมโรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
สตส. เพชรบุรี ร่วมจัดรายการ ทางวิทยุ สวท. จังหวัดเพชรบุรี (23 ก.พ. 2558)
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 สตส.เพชรบุรี นำโดย นางชุติมา เชาวลิต นว.ตบ.ชำนาญการ ร่วมจัดรายการวิทยุ "รายการเพชรบุรี เมืองเกษตร” ทางวิทยุ คลื่น 95.75 สวท. จังหวัดเพชรบุรี
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 [54] 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional