Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2551
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2551 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2551
สอนบัญชีกลุ่มอาชีพพื้นฐานในจังหวัดแม่ฮ่องสอน (25 ม.ค. 2551)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่ จัดคลินิกเคลื่อนที่ฯ (25 ม.ค. 2551)
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมหมู่บ้านนักบัญชีเกษตรกรแห่งแรกของประเทศไทย จังหวัดเพชรบูรณ์ (24 ม.ค. 2551)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นราธิวาสกับกิจกรรมทางบัญชี สนองพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (24 ม.ค. 2551)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา มอบทุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนด้อยโอกาส (24 ม.ค. 2551)
ชมรม "English Club" (24 ม.ค. 2551)
งานติดตามความก้าวหน้าการจัดการพัฒนาในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช (24 ม.ค. 2551)
มอบแนวนโยบาย ข้าราชการใหม่ รุ่นที่ 2 (23 ม.ค. 2551)
สหกรณ์ในจังหวัดระยอง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการใช้โปรแกรมฯ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (23 ม.ค. 2551)
งานติดตามความก้าวหน้าการจัดการพัฒนา ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา (23 ม.ค. 2551)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินกลุ่มอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดาร (23 ม.ค. 2551)
ร่วมลงนามการใช้โปรแกรมฯ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (23 ม.ค. 2551)
จังหวัดปทุมธานี จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ (22 ม.ค. 2551)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่อำเภอกระสัง (22 ม.ค. 2551)
มอบวุฒิบัตรและปิดการอบรม หลักสูตร ผู้สอบบัญชีขั้นกลาง รุ่นที่ 2 (21 ม.ค. 2551)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์รณรงค์ เพิ่มระเบียบยื่นกู้ให้มีการทำบัญชีครัวเรือน (21 ม.ค. 2551)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ร่วมขับเคลื่อนวาระแห่งชุมชน (21 ม.ค. 2551)
ข้าราชการใหม่ รุ่นที่ 2 (21 ม.ค. 2551)
มอบสิ่งของแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดเชียงใหม่ (21 ม.ค. 2551)
ศึกษาดูงานสหกรณ์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ (21 ม.ค. 2551)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 [52] 53 54 55 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional